Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Valenta. Dech ikon, řeč meditace

4. 2.-7. 4. / Museum Kampa / Kresba

Do 7.4.2019 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, v konírně přístupná zajímavá a krásná výstava Jiří Valenta. Dech ikon, řeč meditace.

Výstava představuje tvůrčí cestu Jiřího Valenty z období 60. a 70. let, která pramení v zemitých materiálových strukturách a ústí v nadpozemsky cítěnou malbu bílou na bílé. Rozměrná informelní deska (Koláž II) z roku 1960 symbolicky otevírá výstavu a nastíní Valentovu tvůrčí senzibilitu, která vždy směřovala k řádu, jež se slovy Františka Šmejkala, „zrodil z překonání hmoty duchem.“ Soubor obrazů z 60. let na téma Portrét Situace (1965) či Portrét Zvěstování (1966) diváka přivede k okupačnímu roku 1968, kdy Jiří Valenta odešel do emigrace, konkrétně na severní cíp Německa do Hof Dodau u Eutinu. Zde vytvořil cyklus devíti obrazů Pocta Mistru Theodorikovi, s podtitulem Devět pokusů o zavěšení člověka do prostoru (1968) a konvolut leptů Dodauer Biliard (Antropometrická cvičení) z roku 1969.
Po roce 1970 se Valenta přesunul do Plönu. Existenční nutnost je dovedla k pasířskému řemeslu, které citlivě využíval v cyklu Votivních desek Pro sv. Lalu a v cyklu Votivních desek o sv. Krappovi (1970). Právě deska o sv. Krappovi v dialogu se soubory křehkých papírových koláží představuje jádro druhé části přehlídky. V roce 1977 Valenta z vlastního rozhodnutí uzavřel malířskou tvorbu a po zbývající léta se věnoval fotografii. Své poslední obrazy vkládal do bílých hlubokých rámů, pietně překrýval sklem a upevňoval na širší podkladovou desku jako schrány. Valentovo celoživotní téma setkání člověka s vyšším řádem univerza, jež od počátku formovalo jeho tvorbu, zde dosáhlo plnosti smyslu a duchovního naplnění.

kurátorka: Ilona Víchová

Všechny ukázky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Valenta. Dech ikon, řeč meditace