Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Thýn: Tvar, práce a dvě tlustá břicha

8. 2.-6. 4. / Hunt Kastner / Fotografie

Do 6.4.2019 bude v galerii Hunt Kastner, Bořivojova 85, Praha 3, přístupná zajímavá výstava Jiřího Thýna: Tvar, práce a dvě tlustá břicha.

Jiří Thýn je jedním z předních výtvarných umělců své generace, kteří pracují v médiu fotografie. Pro Thýnovu práci je charakteristické, že překračuje hranice fotografického média a využívá i dalších vyjadřovacích prostředků. Výstava Tvar, práce, a dvě tlustá břicha byla v počáteční fázi inspirována prací polské umělkyně Aliny Szapocznikow která ve svých plastikách tématizovala lidské tělo.

……….

 

Ve své práci ohledává Jiří Thýn možnosti fotografie a testuje hranici mezi fotografovaným a viděným. Přestože řadí fotografie do cyklů, nevytváří početné série snímků na jedno téma. Cyklus využívá jako rámec přemýšlení o určitém problému, na který ukazuje z různých úhlů pohledu. Na výstavách kombinuje fotografie různých formátů s trojrozměrnými objekty a vytváří rytmizovaný celek, kde meziprostory zesilují sdělení. Obnažuje fotografii, aby ukázal, co předurčuje veškerou práci v tomto médiu. V jeho tvorbě se fotografická tradice nenásilně propojuje se současným postkonceptualismem.

…..

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Thýn: Tvar, práce a dvě tlustá břicha