Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Straka – starý přítel: Porcelán Qinghua

Do 7.4.2018 bude v Galerii Zdeněk Sklenář, Salvátorská 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jiřího Straky – starý přítel: Porcelán Qinghua.

Otevřeno: úterý – sobota: 13–18 hod.

Galerie Zdeněk Sklenář prezentuje v prostorách v Salvátorské ulici č. 6 výstavu nazvanou Jiří Straka – starý přítel: Porcelán Qinghua. Malíř, spojovaný převážně s tradiční čínskou tušovou malbou, zde představuje soubor ručně malovaných váz vyráběných prastarou technikou čínského modrobílého porcelánu Qinghua. Vázy, v nejstarších kulturách světa přijímané jako jedna z forem uměleckých děl, Straka využil coby médium a pomaloval je tradiční čínskou technikou s motivy hmyzu, ptáků, květin či ryb. Objevují se zde však i vizuální sociálně ironické glosy ze života současného Pekingu.

Původní tvary čínského modrobílého porcelánu, s tradicí výroby sahající do 13. století, ztvárnil Jiří Straka jako umělecké objekty. Umístil na ně sérii sugestivních kreseb vyvedených modrým kobaltem pod glazurou. Do kontrastu s tradičním tvarem porcelánu Straka staví dekor využívající tvarosloví staré evropské malby ve spojení s typickými čínskými motivy hmyzu, květin, ptáků či ryb. Zdánlivě romantizující atmosféru tradičních výjevů Straka narušuje ironickými vizuálními glosami, kterými nahlíží na život v současném, dynamicky se rozvíjejícím Pekingu. Modrobílou detailní kresbou na glazuře například zachycuje zneklidňující motivy shluků obnažených elektrických drátů, které zaznamenal každý návštěvník v bouřlivě se vyvíjející Číně, či rej nočních motýlů slétajících se k jediné žárovce.
“Záměrně si vybírám ty nejtradičnější tvary váz, které považuji za archaické medium, stejně jako techniku původní malby kobaltem pod glazurou. V mých kresbách je současně prostor pro ironickou interpretaci původních tvarů a vizuálních prvků. Na tradiční techniku se snažím nahlížet novou perspektivou,” říká Jiří Straka, který dlouhodobě pobývá v Pekingu.

Straka míní, že stejně jako tradiční tušová malba, s níž je jeho tvorba nejvíce spojována,
i významové bohatství tradičního čínského porcelánu s sebou nese spoustu historických nánosů a pejorativních významů – je to například velmi zjednodušeně řečeno symbol evropského luxusního zboží, kolonizace, médium plné ambivalentních přístupů, které zároveň dává prostor novým interpretacím.
Fascinace autora výstavy médiem čínského porcelánu Qinghua není nová, poprvé čínské město porcelánu Jingdezhen Straka navštívil před čtyřmi lety, kdy pro známého sběratele modrobílého porcelánu maloval soubor rozměrných váz právě technikou modrobílého porcelánu.
Historie výroby keramiky sahá v lokalitě Jingdezhenu do doby před více než 2000 lety.
V místním muzeu jsou vystaveny výrobky z jemné kameniny a protoporcelánu z doby Severních a Jižních dynastií, dynastie Tang i Song. Modrobílý porcelán Qinghua se zde začal vyrábět v době pozdní dynastie Yuan ve čtrnáctém století a za doby následujících dynastii Ming a Qing se stal na celém světě synonymem pro Čínu, její vytříbenou kulturu a umění.

Malíř Straka vytvořil kolekci třinácti malovaných váz výhradně pro účely výstavy v Galerii Zdeněk Sklenář, na porcelánových objektech pracoval několik měsíců v Pekingu, kde vázy nejen vypaloval ale také unikátní technikou maloval.

K výstavě jsou připraveny komentované prohlídky výstavy s Jiřím Strakou, a to v termínech 22. 2. 2018 od 17:00 hodin a 15. 3. 2018 od 17:00 hodin.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Straka – starý přítel: Porcelán Qinghua