Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Straka | Eco-Ink

6. 3.-4. 4. / DSC Gallery / Kresba

Už jen do 4.4.2019 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jiřího Straky: Eco-Ink.

Osobnost výtvarníka, performera a sinologa Jiřího Straky uznávají odborníci nejen u nás, ale i v jeho druhé domovině, a to ve vzdálené Číně. Na výstavě v DSC Gallery představí monochromní tušové malby, vycházející z tradiční čínské techniky, ovšem s motivy ze současného světa.

Jak se podařilo Jiřímu Strakovi nezapadnout do davu uměleckého prostředí v nejlidnatější zemi na světě? Nebál se testovat meze tradiční techniky a stal se jedinečným malířem s mistrovsky zvládnutým řemeslem a konceptuálním myšlením. V očích kurátora Jiřího Černického je „mistrem čínského tušového industriálu.“ Tato definice je výpovědí, která prozrazuje charakter unikátních maleb a jejich aktualizovaných motivů dnešní konzumní společnosti.

Jiří Straka (*1967) byl svým zaujetím k tušové malbě přitahován do Číny odjakživa. Vystudoval Ústřední akademii výtvarných umění v Pekingu. Po krátké době na pozici restaurátora Asijských sbírek Národní galerie v Praze se od roku 2006 pohybuje střídavě mezi Pekingem a Prahou. Od roku 2014 je hostujícím profesorem na zmíněné pekingské akademii. Na aktuální výstavě se pozornost umělce strhla k obyčejným, strohým a věčným předmětům. Ať už zobrazuje igelitovou tašku, střepy skla nebo ostnatý drát, komponuje obraz skladbou minimalistických tahů. „Je však nutné si uvědomit, že technika čínské kaligrafie vychází z autenticky přírodních, organických inspiračních zdrojů. V symbióze s tím byli až doposud vyhledávané především přírodní náměty. Technika je tudíž ze své podstaty měkká, rozpíjená, většinou bez ostrých kontur, linka není nikdy absolutně rovná, má tendenci se stáčet. A právě proto si Straka vytkl nadlidský úkol zachytit tvary, které jsou v přímém rozporu toho, co bývá tradičně zobrazováno,“vysvětluje kurátor výstavy Jiří Černický.

Umělecká tvorba Jiřího Straky vytváří most kontrastů se silnou autenticitou a živostí. Jeho tvůrčí talent dokáže spojovat východní i západní kulturu a reagovat na současné problémy. Bezesporu je tradiční tušová malba vnímána jako velmi vznešené médium, které má estetizující až oslavný étos. Technika vyvolává u umělců obrovskou soustředěnost a touhu napodobit nedostižné mistry. „Jiří Straka však nebyl pouze sešněrován tradicí. Svou kreativitou ji přeměnil v kritickou až nekorektní realitu čínské společnosti. Smysl pro detail a odhalenost štětce zaujme každého, kdo je s jeho díly konfrontován,“ dodává galeristka Olga Trčková.

Obrazy Jiřího Straky najdeme v National Art Museum of China. Zastoupen je také ve sbírkách soukromých čínských a českých sběratelů. V Praze vystavoval své malby naposledy roku 2017 v Nové galerii. Galerie Zdeňka Sklenáře v loňském roce představila Strakovu porcelánovou tvorbu. V Pekingu měl Jiří Straka několik sólových výstav v 798 Art District, Times Art Museum a Today Art Museum. Na skupinových výstavách se objevil například v Jinjihu Art Museum v Suzhou a na Biennial of Ink Painting ve Wuhanu.

…..

Všechny ukázky z výstavy a fotky z vernisáže: Honza.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Straka | Eco-Ink