Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Sozanský – 1969 Rok zlomu

Do 21.8.2016 bude ve 2.patře Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, přístupná zajímavá a působivá výstava Jiřího Sozanského – 1969 Rok zlomu.

Výstava obrazů Jiřího Sozanského odkazuje k činu Jana Palacha a zároveň tak doplňuje výstavu návrhů architektonicko-umělecké soutěže o podobu Památníku Jana Palacha ve Všetatech.

 „Výstava Jiřího Sozanského v prostorách Nové budovy Národního muzea má svoji neopakovatelnou jedinečnost. Jedinečnost v konfrontaci paměti a zapomnění, v připomínce a procesu zapomínání. Čin Jana Palacha z roku 1969 je aktuálně s Národním muzeum spojen díky tomu, že muzeum připravuje Památník Jana Palacha ve Všetatech,“ říká Michal Stehlík, náměstek pro centrální sbírkotvornou a  výstavní činnost Národního muzea.

Výstava představuje velkoformátové malby, asambláže, koláže a fotografie, přičemž součástí výstavy jsou i dva filmové dokumenty – rozhovor Jiřího Sozanského s Olbramem Zoubkem a záznam večera věnovaný Palachovi v  Národním divadle s názvem JAN 69. Do prostorového pojetí výstavy je zakomponována prosklená fasádní stěna Nové budovy Národního muzea, čímž je výstava vizuálně a symbolicky propojena s místem Palachova činu. „Mám obrovskou radost z toho, že se mi podařilo usmířit dílo Jiřího Sozanského s touto budovou“, říká kurátor a architekt výstavy Josef Pleskot.

Výstavu s názvem Jiří Sozanský. 1969 ROK ZLOMU pořádá Národní muzeum ve spolupráci se sdružením Symposion – FP a záštitu nad výstavou převzal ministr kultury České republiky Daniel Herman.

Jiří Sozanský

Sozanský patří mezi umělce, kteří pojímají odpovědně svoji roli v pojetí umění jako osobní výpovědi o světě kolem nás. To je nepochybně i důvodem pro to, že opakovaně a naléhavě nastoluje aktuální a ne příliš populární téma, které ve své umělecké reflexi zároveň zrcadlí stav a směřování naší civilizace. Od roku 1976 realizoval více než osmdesát samostatných výstav a účastnil se stovky kolektivních výstav a přehlídek doma i v zahraničí. Spolu s prof. Jiřím T. Kotalíkem a svojí ženou PhDr. Olgou Sozanskou založil v roce 1992 občanské sdružení Symposion, které realizuje projekty navazující na Sozanského neoficiální aktivity ze sedmdesátých a konce osmdesátých let dvacátého století.

Více informací naleznete na www.nm.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Sozanský – 1969 Rok zlomu