Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Školník: Tichý cirkus

Do 30. 9. 2022 byla v Illusion Art Museu, Staroměstské náměstí 24, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jiří Školník: Tichý cirkus.  

Jiří Školník se narodil 27.5.1944 v Praze.
SUPŠ absolvoval u prof. R. Pípala a prof. A. Vítka v roce 1963. Následovaly soukromé konzultace u Prof. F.Muziky na VŠUP. V letech 1966 – 1975 malíř dekorací a grafik Městských divadel pražských – realizace scénických návrhů F. Trösta, A. Weniga, Z. Seydla, M. Medka, L. Fáry a dalších. V letech 1976 – 1982 výtvarník časopisu 100+1 zahraničních zajímavostí, 1982 – 1986 výtvarný redaktor nakladatelství Naše vojsko. Od roku 1987 působil jako volný malíř, grafik a ilustrátor. Spolupráce v oblasti ilustrace a typografických úprav s významnými nakladatelstvími (Čs. Spisovatel, Odeon, Orbis aj.) a bezpočet ilustrací pro přední deníky a časopisy. Vytvořil řadu plakátů pro Ústřední půjčovnu filmů Praha a Galerii hlavního města Prahy.
Výstavní činnost zahájil v roce 1973 samostatnou výstavou v galerii v Jilské ulici. Od té dobyzastoupen na četných samostatných i kolektivních výstavách (bienále ilustrací BIB v roce 1974, přehlídka čs. Užitého umění v galerii J. Frágnera atd.).
Svými díly je zastoupen ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a u soukromých sběratelů.
Jiří Školník zemřel 10.11.2015.

Zdroj: František Školník, syn

http://www.skolnik.art/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Školník: Tichý cirkus