Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Šigut: Malebné kontra-punkty

29. 9.-4. 12. / SmetanaQ / Malba

Do 4. 12. 2022 bude v galerii ve 2.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jiřího Šiguta: Malebné kontra-punkty.

SmetanaQ Gallery otevírá výstavu MALEBNÉ KONTRA-PUNKTY ostravského umělce Jiřího Šiguta. Ve své tvorbě dlouhodobě prověřuje vlastnosti fotografického média. Nyní podrobuje digitální fotografii průzkumu ve dvou rovinách – v tiscích a malbách na plátně. Jeho současná práce tematizuje nejen digitální procesy komprimace, ale i s nimi spojené proměny lidského smyslového vnímání a způsoby ukládání paměti. Výstava MALEBNÉ KONTRA-PUNKTY představuje Šigutovy obrazy z posledních let, v Praze jsou k vidění poprvé. Tvorbu Jiřího Šiguta prezentuje SmetanaQ Gallery od 30. září do 4. prosince. Součástí vernisáže byl křest nové dílčí monografie Jiřího Šiguta (Kant, Praha).

Jiří Šigut (1960) je rodákem z Ostravy, kde v současnosti také žije a tvoří. Základním východiskem jeho tvorby je experiment. Dlouhodobě zkoumá především fotografické médium. Fotografie pro něj nepředstavuje něco daného, ale naopak svobodný prostor, v němž lze objevovat jiné kvality obrazového záznamu. Součástí Šigutovy práce je radikální reflexe „užitnosti“ fotografie. Opomíjí její spojitost s předmětným světem, více ho zajímají procesy a fenomény, které odhalují samou podstatu reprodukčního média. S tím souvisí otázky po způsobech lidského smyslového vnímání a také paměti. Právě digitální fotografie často upravuje časoprostorové zkušenosti, jež paměť definují. Komprimační procesy otevírají jinou zkušenost.

Výstava představuje Jiřího Šiguta jako „malíře krajin“. V současnosti prověřuje digitální fotografii jednak v tiscích a jednak v malbách na plátně. Z tvůrčího dialogu vznikají MALEBNÉ KONTRA-PUNKTY. „Název výstavy s odstupem a lehkou ironií odkazuje na vztah tradičního malířského žánru – krajiny – a digitálních komprimačních procesů. ‚Kontra-punkty‘ zpřítomňují v čistotě výrazu Šigutovy současné tvorby cosi odcizeného, cizorodého, zatímco ‚malebnost‘ zachovává své odvození od procesu malby, malování a je spojována s procítěním a intimitou,“ vysvětluje kurátor Petr Vaňous.

Do protikladu se dostává i rychlost příznačná pro digitální komprimaci a zdlouhavost spojovaná s procesem malby. Jedno téma přesto malbě i fotografii zůstává společné – vnímání času a ukládání paměti. „Na výstavě bych si všímal především pestrosti a rozmanitosti forem a barev jevového světa, který si je přes všechnu komprimaci námětů ponechává, a to i v nanejvýš redukované podobě,“ upozorňuje kurátor Petr Vaňous. Digitální nástroje míchají barvy podobně jako umělec na paletě. „Zrychlení této operace a její mechanický základ, který nepočítá s chybou, však ohlašuje něco jiného, o čem je dobré ve vztahu k člověku a jeho schopnostem z hlediska lidské paměti včas přemýšlet,“ upozorňuje ale kurátor.

Součástí výstavy MALEBNÉ KONTRA-PUNKTY je také představení nové dílčí monografie Jiřího Šiguta zaměřené na tuto problematiku. Publikaci s úvodním textem kurátora Petra Vaňouse vydává nakladatelství KANT. Kniha, pokřtěná na vernisáži za účasti vizuálního umělce Jiřího Matějů, bude po celou dobu výstavy k dispozici ve SmetanaQ Gallery.

Více informací o  multikulturním prostoru najdete na:

webových stránkách SmetanaQ – www.smetanaq.cz

Aktuální informace můžete sledovat na sociálních sítích:

Instagram: https://www.instagram.com/smetanaq_/

Facebook: https://www.facebook.com/smetanaq.prahaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Šigut: Malebné kontra-punkty