Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Šigut: Hukvaldy (2013-2023) sudkovské a janáčkovské rezonance

Do 12. 5. 2024 je v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná velmi zajímavá výstava Jiří Šigut: Hukvaldy (2013-2023) sudkovské a janáčkovské rezonance.

Kurátor: Petr Vaňous

Jiří Šigut vstupuje („enter“) do média fotografie zadními vrátky. Těmi, které vedou k průzkumu transkripce analogového vidění do binárního kódu. Je to právě vztah analogového a digitálního způsobu fotografování, který tvoří konceptuální rámec Šigutových aktuálních úvah nejen o proměně fotografického zobrazování, ale i jeho možných vazeb na proměnu lidského vnímání a citlivosti. Autor fascinovaně sleduje, jak nástroj digitální fotografie konceptualizuje náš bezprostřední smyslový vztah ke světu. Jak se fotografický obraz proměňuje v různě zhuštěný zápis, jehož partitura v okamžiku autorského rozhodnutí („enter“) mění podobu finálního obrazu. Autor se nezříká výletů a romantických procházek do přírody. Vstupuje do autentického prostoru hor, údolí, roklí, lesů, strání, luk, rybníků, apod. Pořizuje tu digitální snímky partií, která ho zaujala. Místo a čas pořízení snímku je závazný pro druhou fázi tvorby – komprimaci snímku na formát jednoho pixelu, proto se také tato data objevují v popisu díla jako jeho nedílná součást.

Pro komorní prostory Ateliéru Josefa Sudka zvolil autor prezentaci souboru prací nazvanou prostě a jasně HUKVALDY. Janáčkův kraj po válce navštěvoval a fotil citlivý a vnímavý Josef Sudek. Vznikl soubor atmosférických fotografií, které později vyšel knižně. Světlo, drobnokresba, atmosféra, ticho… Šigutovy barevné pigmentové tisky na papíře zachycují transkripci přírodních motivů Hukvald do zápisu binárního kódu a následně „zvětšení“ na jeden pixel zápisu. Zdánlivě abstraktní barevné kompozice nejsou stylizací původního námětu, pouze jeho technologickým přepracováním. Můžeme se tu ptát spolu s autorem, „zda přichází či může existovat něco jako ,binární romantika‘ či ,datová citlivost‘?…zda aparát a software pomocí miliónů řádků zápisu ,reality‘ ponechá i po extrémní komprimaci výsledného snímku něco z jeho původní sensitivity a emoce?“

Barevné spektrum vystavených tisků určitě referuje o specifické barevnosti hukvaldského kraje. Je sjednocením a zhutněním barvy a světla ročního období, času a místa do jediné obrazové roviny. Zatímco detaily přírody zmizely, objevila se totální barevná atmosféra. Už ve svých poznámkách z let 1984-85 si Jiří Šigut při výzkumu analogové fotografie poznamenal svůj zájem o zvětšování snímku. Ptal se, co se skrývá ve fotografickém zrnu? Co může být za ním? Jak se do tohoto jádra, případně za něj dostat? A tento zájem trvá i v rámci průzkumu digitální fotografie. Je nástrojem nové citlivosti, jejího přetvoření nebo spíše odcizení? Kde se konstituuje a kde se naopak rozbíjí smysl optické iluze a do jaké míry zůstává ještě tato iluze nositelem sdílené smyslové zkušenosti, a kde už zpřítomňuje něco zcela jiného a ve své odlehlosti ne-lidského? 

Petr Vaňous, Praha – Košíře, březen 2024Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Šigut: Hukvaldy (2013-2023) sudkovské a janáčkovské rezonance