Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Pelcl – Sedmváz

Do 27.11.2020 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova nebo bus Štefkova pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá výstava Jiřího Pelcla – Sedmváz.

Úvodní text Petra Nového k výstavě:

Jednou z konstant, kterou se zárodek 21. století odlišuje od předchozích věků, je téma životnosti naší planety. Zatímco počty lidí i jejich průměrný věk se zvyšují, Zemi se daří stále hůře. Její potřeby jsou totiž až příliš často v přímém rozporu s tím, čeho si lidská mysl a tělo žádá. Víc hlav, nejen víc rozumu, ale i (s)potřeb. Proto dnes nad námi průmysl vítězí již 4.0. Proto se za záchrannou brzdu sice sem tam tahá, ale nikoliv ve vlacích křižujících páteřní tratě.

Otázky životního prostředí dnes patří do zlatého fondu intelektuálních diskusí, a to i ve světě výtvarného umění a designu. Staly se součástí společenského mainstreamu, což jim ubírá na palčivosti, protože jde často pouze o efektní demonstraci či deskripci. Naštěstí se stále najdou tvůrci, kteří toto téma dokáží nejen uchopit, ale bez okázalých proklamací přetavit v silnou autorskou výpověď – jako Jiří Pelcl (*1950).

Uznávaný český architekt, designér a dlouholetý profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se tématu udržitelnosti a svodům konzumu ve svých projektech věnuje několik desetiletí. Soucítí se světem opuštěných věcí a (z)neužitých materiálů, snaží se nevytvářet „zboží“ na jedno použití, neplýtvat a nehrát na efekt. Nezdvihá varovně prst, jen když je poblíž televizní kamera, má jej zdvižený stále.

Kolekci nazvanou Sedmváz lze chápat jako příběh znovuoživení sedmi materiálů, určených k různým účelům, v univerzálním tvaru vázy – antické amfory z počátků naší civilizace. Pro někoho mohou tvořit sedm nebes, sedm sfér světa, být symboly usilování o dokonalou harmonii, pro jiného „jen“ zajímavé interiérové artefakty. Tak jako tak, Jiří Pelcl dokázal resuscitovat banální, na první pohled neatraktivní nepoužitelné materiály, a vrátit jim smysl i hodnotu. A nenápadně tomu, kdo chce naslouchat, vyprávět o tom, že design může být mnohem více nežli jen popkulturní modlou.

Petr Nový

hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

kurátor Galerie Kuzebauch

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Pelcl – Sedmváz