Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Matějů: Coincidence

Do 28.8.2020 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jiřího Matějů: Coincidence.

Samostatná výstava malíře Jiřího Matějů COINCIDENCE představuje nové práce odkazující na pojem synchronicita, kterým autor navazuje na pevný základ vlastní tvorby definované intelektuálním přesahem do humanitních a dalších věd. V galerii autor představí obrazy a objekty, z nichž některé během výstavy projdou procesuální proměnou v čase. 

Výstava s názvem Coincidence představuje nové práce, v nichž autor odkazuje na pojem synchronicita psychoanalytika Carla G. Junga. Výběr tohoto motivu – synchronicity, poukazuje na dlouhodobý zájem Matějů o filosofii a psychologii, pro něž nepřetržitě hledá vizuální metafory. Harmonie barev a volba formy a již v minulosti používané nekonečné sítě čar, nahrazené kolem roku 2013 bezbřehým prostorem muchlanin, odrážejí jeho pozornost pro matematiku, geometrii, dále pak astronomii nebo kvantovou fyziku. Některé své poznatky z vědeckých disciplín tak autor v různé míře přenáší do oblasti umění vizuálně, symbolicky i metaforicky. Výstava rovněž balancuje nad lineárním pojetím času, v průběhu jejího trvání bude autor doplňovat objekty a pokračovat na konkrétních obrazech. Jde o pokus nenuceně připomenout jednotlivé fáze obrazů, které lze při práci považovat za definitivní, ale divákovi zůstávají obyčejně skryté.

Jiří Matějů nastoupil na českou uměleckou scénu v devadesátých letech jako absolvent pražské Akademie výtvarného umění. Od počátku své tvorby má v lokálním uměleckém kontextu své specifické postavení a to z hlediska přístupu k médiu malířství, technice i výběru motivů. Více jak dvě dekády se Jiří Matějů přátelí s filosofem Miroslavem Petříčkem, který se dlouhodobě vyjadřuje k jeho dílům – proto byl i pro tuto výstavu přizván k rozhovoru. “Obrazy Jiřího Matějů nic neskrývají ani nepředstavují něco jiného, než co jsou, a přesto je v nich cosi ze záhadnosti. Jsou jednoduše složité. Jeho obrazy ukazují: není žádný protiklad mezi vizualitou a racionalitou, jedno je v druhém, „Vidím, tedy myslím“. Jsem vtažen do vizuální události, která mne vytrhne ze světa reprezentací a přivede k meditaci. Protože obrazy Jiřího Matějů prezentují přítomnost, se kterou se jinak zcela míjíme,” odpovídá na to, co ho oslovuje v tvorbě Jiřího Matějů, v rozhovoru k výstavě COINCIDENCE pan Prof. Miroslav Petříček.

Rozhovory s Jiřím Matějů a Miroslavem Petříčkem vznikaly při příležitosti zmíněné výstavy. Vztahují se nejen k tvorbě Jiřího Matějů, ale zabývají se rovněž obrazem z pohledu analytického aparátu – obraz i porozumění malbě jako vizualizace kreativních myšlenek přes různé polohy lidské existence až po nekonečně rozsáhlý virtuální svět. 

Výstavu budete možné navštívit po dobu letních prázdnin, a to i několikrát po sobě, protože autor bude do maleb v mezidobí dodatečně vstupovat. 

….

Všechny fotky z výstavy a vernisáže: Petr a Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Matějů: Coincidence