Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Maha: Primitive sequence becoming protocol. Sequence as a frog.

15. 1.-5. 2. / A.M.180 gallery / Instalace

Do 5.2.2016 bude v galerii A.M.180, Bělehradská 45, Praha 2, (v době konání pořadů nebo po domluvě), přístupná výstava Jiřího Mahy: Primitive sequence becoming protocol. Sequence as a frog.

# Primitive sequence becoming protocol. Sequence as a frog.

## Sequence
* reinterpretace mýtu o světě utvářeném jazykem je možná jen pokud se pokusíme svět jazykem změnit
* is it possible to think literature without anything or within something at all?
* con-temporary literature projects into presence a temporal unity that is in principle futural or horizontal and hence speculative
* linear change is too facile and unsupported, change has to descend into the shadows – it has to become Spiral.
* znalosti o světě zůstávají uvnitř světa
* over time, it loses meaning
* znalosti uvnitř světa mají problém něco o něm sdělovat

## Manager
* rozpětí stojacího reklamního „áčka“ recipročně sleduje úhel pokrytí trhu
* vertikálně určená funkce rozviklané židle je potlačena
* CCO (Chief Creative Officer) on the chair has submitted to the horizontal distribution of power in the space, seemingly designed by him
* při pohledu ze všech stran zůstává židle židlí, zatímco kreativní funkce CCO nikoliv
* chair is the chair, even when CCO is not looking
* průběžný odečet prvků od konečného stavu v cloudu se s ubíhajícím časem sledování vytrácí do prázdna
* v zájmu svého zachování by tedy měl být seřazen v soupisu stojícím ne nad celkem, ale mimo něj

## Key attributes of the sequence include
* the manager has total rights over it
* the sequence may be cuddled, loved and mutilated
* změněna může být jen a pouze manažerem
* it has warmth or some vitality that indicates it has a reality of its own
* existuje nezávisle na „vnitřku“ a „vnějšku“ a zároveň není halucinací
* over time, it loses meaning and becomes relegated to a kind of limbo where it is neither forgotten nor mourned

Jiří Maha (*1986) studoval na Fakultě umění a designu UJEP u Jiřího Kovandy, kde také začala jeho tehdejší spolupráce s Richardem Niklem. Od roku 2011 pokračuje na FF UK ve studiu filozofie a nových médií, kde se věnuje zejména textům Gilberta Simondona a jeho vlivu na současnou teorii médií. V roce 2004 reprezentoval ČR na World Cyber Games v San Franciscu.

https://soundcloud.com/nezapomenout
http://mddc.jirimaha.com/
https://www.are.na/jiri-maha/

Fusionists: Tina Poliačková & Lumír NyklFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Maha: Primitive sequence becoming protocol. Sequence as a frog.