Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Macht – Pour féliciter 2017

Do 26.3.2017 bude v Le Palais Art Hotelu Prague, U Zvonařky 1, Praha 2, pro vážné zájemce (a při zachování etikety luxusního hotelu) přístupná zajímavá a krásná výstava Jiřího Machta2: Pour féliciter 2017.

Jiří Macht2 o sobě píše:

Nar.5.6. 1977 v Praze

Mé první publikované fotografie vznikaly ještě na základní škole. V roce 1996 jsem složil maturitní zkoušku na Střední výtvarné škole Václava Hollara a uspěl
u talentových zkoušek na pražské FAMU-obor fotografie. V roce 2003 jsem studia na FAMU ukončil s titulem MgA. Během studií jsem nejvíce spolupracoval s profesorem Vojtěchovským a docentem Rajsíkem. Vydal jsem dvacet autorských kalendářů, převážně z cest (USA, Nepál, Tibet, Čína, Maroko, Austrálie, Nový Zéland, Tasmánie, Kuba, Thajsko, Evropa) a z cest s významným českým historikem umění PhDr. prof. Františkem Dvořákem po nejvýznamnějších galeriích a kulturních pamětihodnostech Evropy. Dosud mám za sebou 30 autorských výstav a mé práce jsou zastoupeny ve sbírkách v Evropě, USA a Asii.

www.macht2.com

Zesnulý Prof. PhDr. František Dvořák, Csc. o práci Jiřího Machta2 napsal:

J i ř í M a c h t2 je uváděn v encyklopedické literatuře českých výtvarných umělců jako absolvent studia na katedře fotografie Akademie múzických umění (FAMU), začínající svoji samostatnou uměleckou činnost roku 1992. Uvádí se také, že svoji činnost dokládá 25 samostatnými výstavami.

J I Ř Í M A C H T2 upoutává především pojetím fotografie jako prostředku
k poznání života hmoty, jejíž emotivní složky originálně objevuje k vyvolání pocitů zaměřených k účinkům krásy. Jak známo, takové hodnocení je závislé
na stanovisku vnímajícího subjektu. Náš autor její účinek vyvolává vedením našeho pohledu ke struktuře hmoty za spolupůsobení světla jako činitele dramatizujícího působení hmoty. Své záběry z objevování podivuhodností povrchu hmotných struktur komponuje do výtvarných celků označovaných jako koláže. Lze k tomu dodat, že k aplikaci techniky koláže se nedopracoval z napodobování nějakých příkladů, ale jenom z vlastní přirozené vynalézavosti a radostného objevování nových možností své tvořivosti. Oceňujeme dokonce, že dal novou podobu tomuto uměleckému oboru označenému slovem koláž, přejatým z původního francouzského slova collage, které především znamenalo obyčejné lepení či
spojování, ale také – a tu už zní jinotajně – zlepšování vína a dokonce v jedné souvislosti i spojení v milostném smyslu. Jiří Macht si ale z technických i výtvarných postupů koláže vytvořil vlastní metodu k sestavování kompozic svých snímků pořízených ze záběrů získaných objevným pozorováním různých hmot a jejich optické, často mechanicky transformované (limitované) struktury, vyznačující zkoumání reálně hmotné skutečnosti. Vše, co takto vytváří spojováním detailních výseků, stává se odrazem autorovy životní etiky a s tím odpovědnosti
k uměleckému vyznění svého pracovního postupu. Fotografie je procesem jednoznačně technickým, proto nemá svůj samostatný slohový vývoj, jakým
se vykazuje každé umění. Nemůže se proto ani opírat o nějakou vlastní výtvarnou myšlenku, poněvadž ve své podstatě není ničím jiným, než technikou sloužící dokumentaci reality. Jiří Macht vytváří však artefakty, které obstojí po boku jiných forem umění. Povýšil tak fotografii ze služebné poddanosti reprodukční praxi.
Tím jeho dílo vytváří paralelu se světem malby, a to především obdobou v hledání řádu a harmonie, v přesunu zájmu zobrazení struktur, z čehož vzniká obrazová událost.

Prof. PhDr. František Dvořák, Csc.

www.macht2.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Macht – Pour féliciter 2017