Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Macht: Connections

Do 30. 6. 2015 bude v Galerii lidské tvořivosti, Michalská 7, Praha 1, přístupná výstava respektovaného fotografa Jiřího Machta: Connections.

Galerie lidské tvořivosti / The gallery of human creativity se nachází v prostoru de.fakto.
de.fakto, architektonické a designérské studio funguje nepřetržitě již od roku 2001. Studio de.fakto se zabývá návrhy a následnou komplexní realizací staveb a interiérů pod svým autorským dohledem. Tak de.fakto dosahuje maximální funkční i estetické kvality provedení s důrazem na detail a specifický přístup ke každému zadání. Tým přibližně deseti architektů a designérů vedených Martinem Sladkým působí v kancelářích v centru Prahy, kde má pro své klienty k dispozici originální showroom o celkové ploše více než 750 m2.

Propojením tvorby našich předních umělců s realizacemi studia de.fakto umožní návštěvníkům výstav vnímat umění v přímém dialogu s interiérovým designem a předměty denní potřeby.

Pilotní projekt s názvem „Connections“ (Spojení) divákům přímo umožní vidět použití fotografie nejen v podobě závěsného obrazu, ale i realizované přímo na jednotlivých designových solitérech.
Jiří Macht2 představí jak 25 let staré černobílé fotografie pořízené na analogovou techniku,
které ještě nikdy nevystavil, tak současnou tvorbu.
Za použití kombinovaných technik vzniklo 35 nových prací, které na sebe navzájem působí
diskuzí o současném prolínání všední reality, kterou divák objeví až po určité době.
V díle se dají najít principy opakování známé z Pop-artu, stejně jako návaznost na precizně technickou fotografii.
Součástí výstavy bude koncept „Mé vzpomínky“, kde v deseti jednotlivých pokojíčcích o velikosti
30 cm3. budou vystaveny vzpomínky na minulost, která autora ovlivnila v jeho tvůrčím životě.

Výstavu zahájí Jakub Kohák s humorem jemu vlastním.
Na výstavě vystoupí hudební formace Zoran said El iz bad.

Prof. PhDr. František Dvořák, Csc. o práci Jiřího Machta2 napsal:

J i ř í M a c h t2 je uváděn v encyklopedické literatuře českých výtvarných umělců jako absolvent studia na katedře fotografie Akademie múzických umění (FAMU), začínající svoji samostatnou uměleckou činnost roku 1992. Uvádí se také, že svoji činnost dokládá 25 samostatnými výstavami.

J I Ř Í M A C H T2 upoutává především pojetím fotografie jako prostředku
k poznání života hmoty, jejíž emotivní složky originálně objevuje k vyvolání pocitů zaměřených k účinkům krásy. Jak známo, takové hodnocení je závislé
na stanovisku vnímajícího subjektu. Náš autor její účinek vyvolává vedením našeho pohledu ke struktuře hmoty za spolupůsobení světla jako činitele dramatizujícího působení hmoty. Své záběry z objevování podivuhodností povrchu hmotných struktur komponuje do výtvarných celků označovaných jako koláže. Lze k tomu dodat, že k aplikaci techniky koláže se nedopracoval z napodobování nějakých příkladů, ale jenom z vlastní přirozené vynalézavosti a radostného objevování nových možností své tvořivosti. Oceňujeme dokonce, že dal novou podobu tomuto uměleckému oboru označenému slovem koláž, přejatým z původního francouzského slova collage, které především znamenalo obyčejné lepení či
spojování, ale také – a tu už zní jinotajně – zlepšování vína a dokonce v jedné souvislosti i spojení v milostném smyslu. Jiří Macht si ale z technických i výtvarných postupů koláže vytvořil vlastní metodu k sestavování kompozic svých snímků pořízených ze záběrů získaných objevným pozorováním různých hmot a jejich optické, často mechanicky transformované (limitované) struktury, vyznačující zkoumání reálně hmotné skutečnosti. Vše, co takto vytváří spojováním detailních výseků, stává se odrazem autorovy životní etiky a s tím odpovědnosti
k uměleckému vyznění svého pracovního postupu. Fotografie je procesem jednoznačně technickým, proto nemá svůj samostatný slohový vývoj, jakým
se vykazuje každé umění. Nemůže se proto ani opírat o nějakou vlastní výtvarnou myšlenku, poněvadž ve své podstatě není ničím jiným, než technikou sloužící dokumentaci reality. Jiří Macht vytváří však artefakty, které obstojí po boku jiných forem umění. Povýšil tak fotografii ze služebné poddanosti reprodukční praxi.
Tím jeho dílo vytváří paralelu se světem malby, a to především obdobou v hledání řádu a harmonie, v přesunu zájmu zobrazení struktur, z čehož vzniká obrazová událost.

Prof. PhDr. František Dvořák, Csc.

www.macht2.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Macht: Connections