Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Lhota: Phantasma aneb Bytosti z nevědomí

15. 7.-31. 8. / KC Prádelna / Malba

Do 31.8.2021 bude v Komunitním centru Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5 (tram U Zvonu), přístupná zajímavá výstava obrazů Jiřího Lhoty: Phantasma aneb Bytosti z nevědomí.

„Po dlouhé pauze způsobené pandemií byla v Komunitním centru Prádelna zahájena výstava obrazů Jiřího Lhoty PHANTASMA aneb Bytosti z nevědomí“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit a dodává „Výtvarník Jiří Lhota se do Prádelny vrací po více než dvou letech, kdy na stejném místě představil svůj cyklus velkoformátových obrazů inspirovaných dílem spisovatele H. P. Lovecrafta. Nyní nabídne návštěvníkům svoje ztvárnění archetypálních postav, které vystupují v mýtech, snech, pohádkách a od počátku lidstva obydlují ta nejtemnější zákoutí duše člověka“
Konečně takřka celá tvorba Jiřího Lhoty je ovlivněna mytologií a symbolikou zasvěceneckého okultismu i lidových vyprávění. Stejně tak jeho stínové obrazy s bolestnou intenzitou reflektují psychickou trýzeň současného moderního světa plného nejistot, odlidštění a ztráty smyslu. Metaforicky ukazuje bázní a strachem naplněné nevědomí současného lidstva. To bývá také příčinou občasného nepochopení jeho tvorby, neboť stejně jako kultura dávného východu před královským průvodem vyhnala všechnu bídu a bolest za hradby města, aby se oko královského syna nedotklo temné tváře života, tak si i dnešní svět vyrábí masku umělého štěstí, bohatství, krásy a nekonečné prosperity, šíří pozitivní iluze, které překrývají podobu, jež nemá být nikdy spatřena. Ze zkušenosti minimálně posledního roku dobře víme, jak křehká je tato iluze a jak zoufale jsme nepřipraveni na odvrácenou stranu skutečnosti.
Lhota boří tyto světy růžových snů, dává nám nové ikony pro smrt i znovuzrození, ukazuje krásu a bolest sexuality a pomíjivost vtělení. Zároveň nabízí nové symboly, které pomáhají představit si a integrovat bolestné pravdy o našem lidském údělu. Odhaluje, stejně jako Buddha, že naším největším učitelem je smrt, čímž svojí kreativitou přispívá ke kolektivnímu probuzení a snad postupné proměně světa v krásnější a lidštější místo.
V aktuálně prezentované výstavě autor publiku nabídne několik velkoformátových obrazů, které však překvapují u něj nezvyklou barevností. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout nejen fantaskní postavy a monstra, nýbrž i Lhotovo pojetí tradičnějších postav pohádek a vyprávění jako je vodník, čarodějnice nebo mořská panna.
Součástí expozice budou také perokresby, cyklus ilustrací k Erbenově Kytici, který dosud nebyl nikdy prezentován. Na kresbách zvláště vynikne dokonalé technické zpracování, preciznost a zručnost spojená s trpělivostí a pokorou, což Lhotu řadí k výtvarníkům, kteří nepodlehli svodům postmoderní relativizace a jejich umění se pojí s dokonalým zvládnutím řemesla. Přes všecku svou zcela moderní strukturu vedou jeho díla hlubokým a jedinečným výrazem svých rysů stoletími k truchlivým dílům středověkým, k O. Redonovi, H. Boschovi nebo H. R. Gigerovi, stejně jako k bezejmeným autorům fantastických bestiářů zaujatých obludami a monstry.
„Pamatuji si na předchozí výstavu ak. mal. Jiřího Lhoty v našem komunitním centru, která vzbudila celé spektrum emocí a vyvolala zajímavou debatu o smyslu a poslání umění. Oceňuji tudíž, že po vynucené pauze se Galerie Prádelna nebojí zahájit výstavní činnost právě tímto umělcem, byť mnozí by jistě preferovali nějakou výrazně „lehčí“ tvorbu. Rok s pandemií byl naprosto neočekávatelnou zkušeností, která nám hodně vzala, ale zároveň věřím, že i něco dala. Minimálně uvědomění si podstaty naší lidské existence, vlastní fyzické konečnosti, již přesahuje nekonečná Duše, na kterou však v běžném shonu a hluku materiálního světa často zapomínáme. Tvorba J. Lhoty nám, někdy až zneklidňujícím a brutálním způsobem, připomíná a ukazuje vnitřní svět člověka se všemi jeho démony, kteří s námi běžně komunikují pouze ve snech nebo pohádkách. Pod povrchem kolektivní mentality současného lidstva vřou temné procesy, jejichž potlačení časem přináší destrukci a násilí ve vnějším světě, jak se naposledy několikrát ukázalo v průběhu 20. století. Naopak v jejich rozpoznání a integraci se skrývá velká naděje, že se podaří nalézt cestu k rozumnější a zdravější rovnováze. Pojďme tedy pohlédnout do kolektivního nitra prostřednictvím obrazů a kreseb Jiřího Lhoty, možná to nebude úplně příjemné, ale jistě přínosné a léčivé“, zve na výstavu JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který výstavu zahájí.
Mgr. Jiří Lhota, ak. mal. (1970) absolvoval AVU v Praze, má za sebou řadu kolektivních i samostatných výstav, je autorem mnoha grafických návrhů pro hudební skupiny a projekty různých žánrů, především se však věnuje malbě. Žije a pracuje v Ústí nad Labem, kde působil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a nyní vyučuje na ZUŠ Evy Randové.
Jeho tvorba je záznamem ponoru do kolektivního nevědomí moderního člověka a zobrazením především stinných stránek hlubin lidské duše. Nicméně často v nich bývá přítomen i prvek ironie, satiry nebo úšklebek, měnící pro diváka perspektivu vnímání jeho díla.
Výstava se koná za podpory společnosti Pivovary Staropramen s.r.o., dlouholetého partnera komunitního centra Prádelna.
https://www.csop5.cz/page/komunitni-centrum-pradelna/


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Lhota: Phantasma aneb Bytosti z nevědomí