Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Laštovička: Zodiak

Do 30. 4. 2022 je ve foyer Divadla Viola, Národní 7, Praha 1, přístupná výstava Jiřího Laštovičky: Zodiak. Otevřeno vždy od 16:00 ve dnech představení.

Jiří Laštovička (nar. 1949)

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér profesora Otto Eckerta. Vedle své úspěšné volné sochařské činnosti se po celý svůj profesionální život věnuje uměleckému a průmyslovému designu porcelánových souborů a unikátů. Je autorem celé řady úspěšných a oceněných porcelánových souborů včetně reprezentačního souboru PRESIDENT pro potřeby Pražského Hradu. Více než desítku let se věnuje práci s nízkými porcelánovými reliéfy, navrhl vybavení pro Bussines Class Československých aerolinií, vytváří solitérní konvice tematicky zaměřené k čínskému zodiaku, vytváří cyklus unikátních litofánií. Pravidelně se účastní sochařských symposií, na kterých je materiálem pro tvorbu sníh nebo led a kde rovněž dosáhl řady ocenění.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Laštovička: Zodiak