Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Hanuš / Cosmo – Metro – Trafo

Do 14. 1. 2022 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Jiřího Hanuše: Cosmo – Metro – Trafo.

Jiří Hanuš ( narozen 1981 ) prošel studijními obory Grafický design a realizace tiskovin – Knižní grafika (2001 – 2003) VOŠ grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze, Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (2003 – 2009) PedF UK v Praze, kde v roce 2017 ukončil Doktorantské studium, od roku 2018 je členem sdružení SČUG Hollar. V tvorbě u autora převládá zájem o grafiku jak užitou / knižní ilustrace tak volnou / hlubotiskové techniky. V Galerii Prokopka se prezentuje autor již po druhé, v roce 2016 měl výstavu s názvem Architektura, grafické listy byly inspirovany cestami po Evropské architektuře, nalézal vnich čistotu detailů, geometrii i rytmus.

Výstava Cosmo – Metro – Trafo je průřezem tvorby z let 2017-2020. Název výstavy odkazuje k třem nosným grafickým cyklům, které jsou propojením celé instalace, doplňují je jednotlivé listy z méně rozsáhlých sérií. Na první pohled je patrné stálé čerpání autora z tématu architektury a orientace na industriální a postindustriální charakter, který má silný „genius loci a vizuální přitažlivost. Objevují se zde prostory nebo detaily, jejichž vizualita osciluje na rozhraní mezi reálným světem a sci-fi prostředím. Zobrazené objekty se vyznačují jistým tajemstvím a temnou atmosférou, nicméně současně nám mohou připadat lehce humorné, např. díky svým antropomorfním nebo zvířecím rysům. Otázka „na co vlastně hledíme?“ vyvolává příjemnou zvědavost, ale možná i jemné znepokojení, neboť technické detaily plné ozubených kol a šroubů mohou evokovat tísnivou hloubku, v které někdo pociťuje napětí a jiný třeba nalézá klid. Hanuš si i v tomto cyklu bravurně pohrává s technikou mezzotinty, díky letitým zkušenostem v práci s ní.

Autor se účastní samostatných výstav i společných pořádanými SČUG Hollar a Grafiky roku. Významné mezinárodní výstavy v roce 2021 Third International Print Biennale Yerevan / Armenia, The Second International Mini Print Triennal Kyiv, Ukraine, International Engraving Triennal Liége, Belgium.

Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Hanuš / Cosmo – Metro – Trafo