Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Georg Dokoupil: Leona’s Choice

15. 12.-6. 2. / DSC Gallery / Malba

Do 6. 2. 2024 je v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Jiřího George Dokoupila: Leona’s Choice.

Tvorba Jiřího George Dokoupila je plná různých jedinečných experimentálních technik a stylů – jeho repertoár jich obsahuje více než sto. Výstava Leona’s Choice se soustředí na jeho nejvíce signifikantní výtvarný projev, díky kterému si zasloužil místo v každé důležité sbírce. Jelikož u techniky malby mýdlovými bublinami autor setrval nejdéle ze všech experimentálních a aplikovaných postupů, jimiž obohatil a rozšířil výrazové možnosti malířství za posledních 40 let, proměnil je v jakési osobní, neodmyslitelně s ním evokující vizuální spojení. Dokoupil sám o bublinových obrazech mluví jako o mystériu. Nelze předem určit, jakou mýdlová bublina získá podobu, jaký odstín bude mít její pleť. Jedná se o proces řízené náhody a akčnost malby.

“Bubliny v klasické ikonografii byly symbolem těkavosti chvíle a pomíjivosti života, mýdlová bublina je hmotným jevem na pokraji nehmotnosti. Vztahuje se k duši, k organickému, plynulému a souvislému jádru, z nějž vzniká svět. Jejich tvar je ohraničený od okolí tenkou membránou, neoddělitelným prostorem. Vnitřní prostor je jakousi substancí, živoucí látkou, určující si na obraze vlastní místo a polohu, nesoucí imanentní energii. K jejím základním rysům patří utkvění v beztížném prostředí a v bezčasí.”

V jeho tvorbě je patrný dadaistický i expresionistický náboj. Jako zakládající člen uměleckého hnutí Mülheimer Freiheit a Junge Wilde a přítel významných osobností včetně Andyho Warhola a Jeana-Michela Basquiata je Dokoupil jedním z mála českých umělců s globálním přesahem.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Georg Dokoupil: Leona’s Choice