Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří David: Apoteóza (součást oslav 220 let Národní galerie)

Do 22. 5. 2016 bude ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, přístupná zajímavá výstava – instalace Jiřího Davida: Apoteóza.

Specifické dílo Jiřího Davida vychází ideově z monumentálního obrazu Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo!“, které je součástí cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy. Instalace byla v roce 2015 představena v Pavilonu České a Slovenské republiky na 56. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách.

Instalace díla je součástí oslav 220. výročí založení Národní galerie v Praze.

Jiří David dílo Alfonse Muchy, které tematizuje heroickou ságu historie Čechů a Slovanů, reinterpretuje a přistupuje k němu z pozice současného autora se smyslem pro kritickou analýzu. Davidova černobílá verze Apoteózy je aktem dekonstrukce, která rafinovaně umocňuje zásah do jednotlivých částí kompozice díla formou apokryfů. Instalace dává impuls ke kritickému uvažování o celé řadě závažných politických, ekonomických, sociokulturních, filozofických a sociologických otázek, které referují o minulosti a současnosti světa v širších relacích, kde se prolínají lokální a globální problémy.

Pointou instalace je aktivní zapojení diváka, kterému David poskytuje celou škálu zajímavých mentálních, emocionálních a vizuálních zážitků. Jejím ohniskem je koridor, kde se divák-aktér setkává s reinterpretovaným obrazem Apoteózy. Ten se v instalaci odráží v zrcadlové stěně, díky čemuž se divák stává v daném okamžiku pomíjivou součástí díla. Instalace motivuje diváka zamýšlet se nad geopolitickými a sociálně-kulturními otázkami v časové ose více než jednoho století. Apoteóza Jiřího Davida klade otázky související s přehodnocením významů pojmů, jako jsou domov, vlast, národ, stát, slovanství či historie Čechů.

Jiří David (1956) je jedním z nejvýraznějších představitelů současného českého vizuálního umění, který se stal známým díky své různorodé a bohaté tvorbě nejen doma, ale i na mezinárodní scéně. Jeho tvůrčími oblastmi jsou malba a intermediální umění – fotografie, instalace a díla ve veřejném prostoru. Davidův autorský přístup se vyznačuje vysokou mírou osobní angažovanosti s ambicí podat víceznačnou zprávu o aktuálních sociokulturních a politických problémech doby. Je typem autora, který se snaží vytrvale hledat invenční a novátorské vizuální řešení a svými díly neustále klást kritické otázky, čímž napomáhá divákům k lepší orientaci v dnešním komplikovaném světě. David pravidelně vystavuje v České republice i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha prestižních tuzemských i mezinárodních institucí (např. Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Ludwig Múzeum-Museum of Contemporary Art in Budapest, Museum of Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, The Art Institute of Chicago a další).

Expozici doplňuje knižní publikace s názvem Apoteóza, apokalypsa, apokryf: zbožštěné národy, zbožštěné umění, která je koncipována jako interdisciplinární čítanka textů inspirovaných uměleckým projektem Jiřího Davida. Autory pěti vybraných esejů jsou významní evropští a američtí filozofové, sociologové a historici Jacques Rancière, Zygmunt Bauman, Peter Sloterdijk, Timothy Snyder a Susan Buck-Morss. Dalších sedm esejů a studií pochází od předních autorů z Čech, Makedonie a Slovenska – Jiří Přibáň, Václav Bělohradský, Miroslav Petříček, Karel Srp, Milena Slavická, Suzana Milevska a Katarína Rusnáková. Rozmanité texty se soustředí na historická, filozofická, estetická, umělecká, sociální a politická témata rezonující s klíčovými významy Davidovy expozice.

Kurátorka: PhDr. Katarina Rusnaková Ph.D.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří David: Apoteóza (součást oslav 220 let Národní galerie)