Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Černický: „Trump kontra Godzilla“

15. 3.-19. 4. / DSC Gallery / Instalace

Do 19.4.2018 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná skvělá a hustá výstava Jiřího Černického: „Trump kontra Godzilla“.

Výstava „Trump kontra Godzilla“ je koncipovaná jako prezentace několika zdánlivě nesourodých sérií maleb, jejichž solitérní obrazy jsou mezi sebou pevně, až klouzavě provázány sítí viditelných i neviditelných vazeb ( proto „skok kobylky z destičky na cedulku“ ). Ona různorodost je způsobena snahou autora prozkoumat pomocí malby hranice nacházející se za hranicemi tohoto média. Důvodem je touha nalézat témata umožňující inovaci neočekávaných formálních podob.

Kupříkladu obrazy jedné ze sérií, evokující estetiku sci-fi, jsou na bocích obdařeny jakýmisi asamblážovými „apendixy“ směřujícími k malbám sousedním. Naznačují tak blízkou souvislost, jako by obraz byl pouhým dílem série, stavebnice. Rovněž pak vizuální podoba dílů samotných může připomínat panel ovladače, klávesnice či joysticku působícího na své okolí.

Další ze strategií pracuje s tématem panelu navozujícího dojem možného nekonečného rozmnožení. Povrch každého z panelů je pokryt zdánlivě chaotickými, na sebe navrstvenými, prázdnými, minimalistickými destičkami, tvořícími pozadí či echo pohyblivým asamblážím. Tyto kinetické destičky jsou koncentrovanými hluky celého panelu, střetem echa pozadí. Na druhé straně ale i obrazovými nahuštěnými, energetickými jádry, vysílajícími do svého okolí, jakési pixelové vlnění (vibrace) – rovněž přecházející i z obrazu na obraz.

A proč „Trump kontra Godzilla“? Tyto formální experimenty jsou jednoduše prosyceny obsahovými konotacemi, které někdy mají až vražedně – konkrétní vyznění, jenž má diváky nejen pobavit, ale vyvolat u nich i mrazivé vzruchy v zádech.

Jiří Černický je jedním z klíčových autorů, který se sebevědomě pohybuje na výtvarné scéně od počátku devadesátých let. Laureát Sorosovy ceny (1996) a Ceny Jindřicha Chalupeckého (1998) aktuálně vede ateliér malby na VŠUP. Pracuje zejména v médiu malby, objektu, multimediální instalace, ale věnuje se také hudební tvorbě či akčnímu umění s přesahy do fotografie a literatury.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Černický: „Trump kontra Godzilla“