Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Černický: S drakem v zádech

Do 17.2.2019 bude v Centru současného umění Futura, Holečkova 49, Praha 5, přístupná v 1.patře a v podzemí velmi zajímavá výstava Jiří Černický: S drakem v zádech.

Kurátorka: Edith Jeřábková

Výstava se zaměřuje na rané práce Jiřího Černického, které zpětným pohledem odkrývají touhu propojit vědu s jinými způsoby percepce a téměř jinými stavy vědomí. Propletenec racionálních a iracionálních kroků vedených různými transformačními procesy nás má informovat o tom, že bez aktivního a fyzického vstupu subjektu do zkoumaného pole není komplexnějšího poznání světa, který je složitější a zamotanější, než se může zdát. Toto rané dílo autora je poznamenané historickou nepřítomností internetu a Wikipedie a je nerozlučně spjato s místem jeho rodného města Ústí nad Labem, kde specifické spojení toxického a přírodního prostředí pomohlo dotvořit Černického rozervaně romantický vztah k vědě a ekologii, který byl a je vzdálený ekologům i vědcům. Dokumentace jeho raných akcí se tak časem staly i dokumentacemi prostředí přírodně-chemicko-uhelného regionu na počátku privatizačního období.

Jiří Černický, stejně jako jeho dílo, je autor plný protikladů, které však mají svůj význam a jsou spojeny komplikovaným etickým poselstvím. Mísí objektivní informace s fiktivními konstrukty, distanci s přímými vstupy, moderního hrdinu s postmoderní fluiditou, vědu s emocemi. Na uměleckou scénu vstoupil začátkem 90. let 20. století a významně jí přispěl svými ranými performancemi a happeningy i pozdějšími vědecko a politicko–poetickými videi, objekty, instalacemi a kontinuální reflexí malířského média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Černický: S drakem v zádech