Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Altmann – Tváře

Do 23.4.2017 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Jiřího Altmanna – Tváře.

Doprovodný program:
23. 4.2017 v 17 h – Tiskařská dílna – ukázka tisku dřevorytu a dřevořezu s Jiřím Altmannem a křest monografie.

Před pěti lety se Jiří Altmann představil v Hollaru průřezem své grafické tvorby, kterou v tradici Silovského školy charakterizuje vztah ke skutečnosti a široký žánrový rejstřík od figurálních kompozic přes portréty k městským vedutám a zátiším.
Současná výstava se soustřeďuje na Altmannovo umění portrétu. Naznačuje, jak jeho portréty vznikají od kresby k malbě či ke grafickému listu, jak umělec zachycuje svou tvář i tváře svých modelů v proměnách času. Jeho portréty nevznikají na objednávku. Obrací se ke svým hudebním láskám, ke kterým jej přivedla muzikantská tradice jeho rodiny, inspiruje se literárními postavami, ale jeho modely pocházejí především z okruhu nejbližších, příbuzných a přátel jeho rodiny i jeho ženy, herečky Jany Altmannové. Většinu těch tváří zná dokonale. Jistá nedoslýchavost v mládí jej přivedla k tomu, aby z nich odečítal to, co za slovy zůstávalo – celou širokou škálu duševních hnutí. Tyto tváře si také může kdykoliv vyvolat v paměti. Dovede je obestřít nostalgií vzpomínky či zabarvit humorem někdy až vlámsky jadrným, třeba v dvojportrétu, vyjadřujícím peripetie jeho manželského soužití. Mohou tedy hodně vypovídat také o jeho vlastním světě, o jeho měřítku hodnot.
Jestliže byl na počátku zmíněn Altmannův široký žánrový rejstřík, není naopak možno opomenout, že přes znalost všech klasických grafických technik umělec už od studentských let užívá techniku jedinou – dřevořez. Zato v něm zhodnotil snad všechny možnosti, kdy od vyřezávání ploch k vyřezávání jemných čar nebo jejich vzájemným kombinováním, na podélném hladkém dřevě nebo s využitím struktury dřeva příčného dokáže podle svého záměru dosáhnout formy monumentální nebo dekorativně působivé, jak se učil také v zahraničních galeriích na dřevořezech Albrechta Dürera, Paula Gauguina nebo německých expresionistů.
Jiří Altmann si všechny grafické listy sám tiskne a sám si také připravuje dřevěné matrice. Práce se dřevem jej dokonce přivedla i k plastikám, z nichž snad největší, nadživotní svatá Václav, zdobí kapličku v jeho bydlišti, v Černošicích. Vedle nožů, dlátek a dlát se chopil i širočiny a s jejich pomocí vlastnoručně proměnil i rodinný dům nad tokem Berounky v umělecké dílo.
(PhDr. Blanka Stehlíková)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Altmann – Tváře