Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jindry Husárikové a Šárky Mrázové Cagliero: „Matka a dcera – obrazy“

27. 6.-30. 7. / Nová síň /

Do 30.7.2017 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná výstava Jindry Husárikové a Šárky Mrázové Cagliero: „Matka a dcera – obrazy“.

Jindra Husáriková

*14. 4. 1931 v Ústí nad Labem – Trmicích
+16. 4. 2016 v Praze

Obrazy Jindry Husárikové jsou plné p o e z i e, jako zvláštní kondenzace krásy, kde se snoubí sny, mystické představy a cirkusová magie s hlubším filozofickým poselstvím. Síla její malby tkví v resonanci současných myšlenek, nálad a pocitů, aniž by se zříkala dosavadní tisícileté kulturní zkušenosti. Naprosto originální verze uměleckého projevu dociluje malířka svým vrozeným instinktem tvůrčí volby, individuálně laděným výběrem nejlepšího z přírody a umění pro něž se neomylně rozhoduje s plným právem dosavadní pravidla narušovat, aby dosáhla své originální verze. Můžeme si zde porovnat asociace našich myslí s představami, myšlenkami a vjemy, jež nabízejí vystavené obrazy. Jsou obdařeny osobitým kouzlem, které je prostředkem přístupu k posvátnému. Její díla jsou poetickou vizí zážitků, představ a příběhů, vyzařující trvalé okouzlení až pohádkové, jindy baladické či mytologické- Je-li základem poezie schopnost ozvláštnit jev a probudit v nás rozechvělý vztah ke kráse, a je-li umění více mepokoj než jistota a zároveň nepostrádá velkou složku touhy, pak toto všechno nepochybně vyvěrá z celého autorčina uměleckého směrování. Umělkyně nám tak nabízí protipól stavu všeobecné znechucenosti, nezájmu a duchovní stagnace. Činí tak se stylovou noblesou spontálně svou invencí a vysoce kultivovaným malířským projevem navzdory paušálně adorované bezvýchoné mátožnosti

Pozoruhodná kvalita uměleckého projevu Jindry Husárikové je provázena i obdivuhodnou intenzitou tvorby. Její obrazy náleží do širokého proudu figurativního fantaskního umění, jistě expresivního charakteru, nepostrádajícího jak poetické tak magické ladění.

Nejen zážitky, vzpomínky, touhy, sny a tajemství, vyvolávají její přirozenou potřebu umělecky je ztvárnit, ale často i její vlastní obrazy ji inspirují k novému pojetí a vyjádření. Její obrazy v nás vyvolávají často zneklidňující a rozporuplné obavy a touhy, ale vždy nás znovu silně oslovují. Přinášejí nám objevování a nacházení krásy něžné i groteskní a podmaňují si nás svou svrchovanou básnivostí a mistrovstvím malířského přednesu.

Vybavena nevšedním talentem, silnou citovostí, pevnou vůlí a nezměrnou pracovitostí vytvářela z podvědomého zdroje tvůrčí inspirace stále nové a nové obrazy, které nás okouzlují svou uměleckou naléhavostí, novou nevšední krásou, poselstvím poezie a harmonie. Malířčina malba je jemná, elegická, jindy přesvědčivě vzrušená, jásavá, expresivní s ohromující suverénní barevností.

Malířčina tvořivá schopnost projevu nám kultivuje naše estetické vnímání – a naplňuje odvěký ideál zralého lidství.
Síla jejích obrazů přesahuje horizont hranic a času.

Šárka Mrázová Cagliero

Dcera malířky Jindry Husárikové, narozena v Ostrově nad Ohří 21.11.1962.

Od roku 1985 žije a tvoří v Itálii, ve Valli di Lanzo. Věnuje se převážně malbě, kresbě a kolážím. Vystavuje kolektivně i samostatně od roku 1995. V posledních 10 letech se podílela na 60 výstavách, jak v Itálii, tak i u nás a v dalších evropských městech, ale i např. v Číně – některé z nich byly samostatné.

Poslední malířčin katalog vydaný italským kulturním centrem Ariele charakterizuje její obrazy z let 2005 – 2013 jako k r a j i n y d u š e.

To myslím zdařile navozuje možnost návodu k vnímání vystavovaných obrazů a celkového tvůrčího malířčina usilování. Je to nepochybně poctivý přístup k samotné tvorbě – zděděný talent desitiletími kultivovaný poznáváním a osvojováním si nejrůznějších uměleckých podnětů a životních zážitků, co vytříbilo způsob malířčiny tvorby v současném projevu. Řadu vlivů dokázala umělkyně vstřebat a přetavit do svébytného uměleckého vyjádření, které má pečetˇ osobní originality, aniž by o ni úporně a lopotně usilovala. Soubor vystavovaných obrazů nás překvapí a uchvátí svou ohromující krásou. Osobní jedinečnost malířky nám přináší poselství radosti, čistoty – je otevřenou výpovědí o okouzleném nazírání na bohatství a nádheru současnosti. Malířce se úspěšně daří transformovat své vnitřní vidění skutečnosti do nových objevných obrazů důmyslných kompozic a zářivé barevnosti. Tyto obrazy jsou i jejím vyznáním rodině, místům, která navštívila, kde žije, kráse přírody. Jsou jemné i naléhavé, veselé i zádumčivé, vždy však plné okouzlení a poezie. Jsou protikladem dnes tak převládajících prezentačních gest, která mají zakrýt chudobu, vyprázdněnost autorů, kteří sami sebe považují za umělce, ale jsou ve skutečnosti pouhými pozéry, v lepším případě dekoratéry či aranžéry.

Italská kritička Giovanna Arancio zdůrazňuje, že“ Šárka Mrázová Cagliero je obdařena cennou výbavou z umělecké rodiny a kulturního prostředí štědrého na umělecké podněty. Paměť vrství na tyto první prožitky nové krajiny, cesty, vzpomínky každodennosti vnímané citově jemnou emotivní inteligencí a vstřebanou řemeslností. Z toho se rodí podzemní, jasnovidný a skutečný důl – naleziště, teplé tonální magma, bohaté na básnické obrazy. Středoevropská matrice zahrnuje atavický symbolismus, přepracovaný mezi svírajícími hořkými i zlatými ústupky v nádheře soumraku secesního umění; Šárčino umění přejímá dědictví evropské křižovatky…….“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jindry Husárikové a Šárky Mrázové Cagliero: „Matka a dcera – obrazy“