Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jindřich Hájek: Lolita

2. 11.-26. 11. / Galerie 1 / Malba

Do 26.11.2016 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů  Jindřicha Hájka: Lolita.

Vystavená díla jsou inspirována románem Vladimíra Nabokova – Lolita, který vyšel poprvé v Paříži v roce 1955.

Kunsthistorička Hana Šauerová o výstavě napsala:
„Malíř Jindřich Hájek (1972) měl to štěstí, že studoval na pražské Akademii výtvarných umění na počátku 90. let. 20. století, kdy škola po pádu komunismu prošla radikální reformací a pedagogicky na ní působili nejsilnější umělci své generace. Na Akademii prošel restaurátorským ateliérem Karla Strettiho, školou kresby Jitky Svobodové a v roce 1999 diplomoval v ateliéru klasických malířských technik Zdeňka Berana. Od absolvování akademie se kontinuálně věnuje především malbě a kresbě. Za posledních deset let vystavoval převážně se skupinou RASTR, jenž se svým postojem hlásí ke klasickému zobrazování reality. Na výstavě „Lolita“ Hájek představuje dva menší obrazové cykly,
v nichž formálně navazuje na své starší malby, ale nově přichází s figurální tematikou. Obsahově oba soubory reflektují dvě fáze z intimního života ženy v různých životních fázích. V obrazech „Poupě“ nebo „Lolita“ se umělec snaží vyjádřit rozporuplný svět dospívající dívky, která je již fyzicky vyspělá a sexuálně atraktivní, ale psychicky se teprve se světem dospělé ženy vyrovnává. Hájek v těchto obrazech formálně vychází ze světa populární kultury, tak jako je tomu např. v jeho starším obrazovém cyklu „Inflace ikony“, kdy využívá deformaci dětské hračky tak, aby poukázal na konkrétní sociální problém. Motiv deformované dětské panenky, v Hájkově případě předimenzovaným hyperrealisticky namalovaným poprsím zralé ženy, se v oblasti umění můžeme setkat např. v díle surrealistického fotografa Hanse Bellmera. Druhým obrazovým souborem nazvaným „Intimita“, se umělec velmi citlivě snaží vystihnout tajemství zralé, ale mladé ženy, kdy její tělo i tváře záhadně zahaluje pod vlasy a saténovou pokrývku. Tento princip využil již ve starším cyklu „Dveře“, kdy děj obrazu je částečně skryt za vrstvou neprůhledného skla. Obrazy těchto dvou cyklů doplňuje několik drobných kreseb, které vytvořil jako ilustrace do knihy „Proč všichni odcházejí“ od Zuzany Dostálové. Omezenost vycházející z obsahu novely Hájkovu vyjádření výrazně svědčí. V několika kresbách se mu povedlo vystihnout jemně a poeticky pocit dítěte, jenž si začíná uvědomovat smrt jako nedílnou součást lidské existence.“

Jindřich Hájek (*1972) je absolventem ateliéru věhlasného profesora Zdeňka Berana z pražské AVU. Výstava obrazů představuje Hájkovu nejnovější tvorbu, ve které dominuje oblíbená Lolita (kontroverzní postava s hlavou panenky a odhalenými prsy zralé ženy) a téma intimity v hyperrealistickém ztvárnění – poetické portréty žen pod saténem.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jindřich Hájek: Lolita