Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jimena Mendoza, Michaela Vrbková: Let them fall

9. 2.-22. 3. / Volesky & gallery / Instalace

Do 22. 3. 2024 je ve Volesky & gallery, Žitná 27, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jimena Mendoza, Michaela Vrbková: Let them fall.

Kurátor Adam Vrbka.

Anotace:
 
Just let them fall,
If they want to?
That don’t bother me
 
Výstava Jimeny Mendozy a Michaely Vrbkové v prostoru VOLESKY&GALLERY představuje nahlédnutí do ateliérů obou umělkyň, do jejich myšlení a do jednotlivých poloh, ve kterých se jejich dílo vyskytuje. Svou výstavou otevírají v galerii sezónu, která bude celá zaměřená na spolupráci skupin a výtvarných dvojic, a pomáhají posunout vnímaní V&G z galerie převážně zaměřené na vytváření solitérních výstav do projektů založených na dialogu a výtvarné spolupráci.
Obě autorky jsou již poučené, výtvarné veřejnosti známé, avšak doposud nikdy nevystavovaly společně a v kontextu, který umožňuje prostor V&G.
 
Samotné výstavě předcházel názorový ping pong, kdy nejen že si touto hravou formou umělkyně představovaly své názory a argumenty, ale také reagovaly jedna na druhou a postupným přeskakováním míčku přes síť celý projekt cizelovaly, usazovaly a dotvářely. V prostoru galerie je tak možnost vidět i práce, které vznikly pouze krátce před samotnou vernisáží. A přesto, že autorství těchto děl je vždy neoddiskutovatelně spojeno s konkrétní z autorek, je samotná forma a podoba díla ovlivněna právě tímto pingpongovým dialogem.
 
Ať už se jedná o háčkovanou tapiserii, objekt z bílého papíru či práce na papíře, jsou v prostoru galerie zastoupeny kusy, které mohou být solitéry, ale zároveň vytváří velice úzký dialog se svým okolím. Autorky na několika málo metrech dokazují, že velikost a objem předmětu se nekryje s důrazem, významem a s možností poutat pozornost na dílo. Také, že citlivá forma výtvarného projevu je mnohdy mnohem silnější než snaha prvoplánově přetlačit vše okolo, a v neposlední řadě také dokazují, že názorová a výtvarná kontinuita je v jejich díle tím, co umožňuje nejednomu návštěvníkovi přemýšlet jinak, než jak byl doposud navyklý.
 
A právě ona souhra, svěží dialog a možnost doplňovat a rozšiřovat povahu jednotlivých prací o nový kontext je tím, co činí tento malý prostor jedinečným.
 
Kurátor Adam Vrbka.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jimena Mendoza, Michaela Vrbková: Let them fall