Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž jednorázové výstavy Boemia Mia – 1915 – 2015 100. leté výročí exodu tridentských uprchlíků do Čech a na Moravu

Pouze do 25.5.2015 (tedy už jen dnes na předchozí ohlášení a pro vážné zájemce), bude v Italském Institutu, Šporkova 14, Praha 1 – Malá Strana, přístupná výstava Boemia Mia – 1915 – 2015 100. leté výročí exodu tridentských uprchlíků do Čech a na Moravu.

V květnu letošního roku si připomínáme 100. výročí nuceného vysídlení 75 000 obyvatel severní Itálie – tzv. Tridentska během 1. světové války. Téměř 30 000 jich skončilo v českých a moravských městech a obcích, kde strávili více než 3 roky válečného období. Žili na sálech hostinců, ve sběrných táborech, ale ponejvíce přímo v jednotlivých rodinách. Jednalo se především o ženy, děti a starce, protože muži v produktivním věku byli odveleni na frontu.
Byla to velice těžká životní zkouška – bez finančních prostředků, bez znalosti reálií a českého jazyka,v těžkých válečných časech, ve které však obstáli na výbornou. Po počáteční nedůvěře místního obyvatelstva si však záhy svou pracovitostí, skromností a zbožností získali úctu a lásku Čechů.
Po 100 letech se po jejich stopách vydají jejich potomci z údolí Valle di Ledro a Valle di Gresta. Celkem 70 italských hostů navštíví 8 středočeských měst a obcí, které jejich předkům poskytly azyl.
Celý projekt „Boemia mia“ bude zahájen v Italském kulturním institutu v Praze dne 22. května v 17,00 hodin vernisáží výstavy historických fotografií a koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR a italské kapely Böhmische Judicarien.
Pokračovat bude v sobotu 23. a v neděli 24. května v dalších středočeských městech a obcích
/ viz program v příloze/.
Záštitu nad akcí převzal Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje.
26. května 1915 dorazily do Čech a na Moravu nákladní vlaky plné vysídlenců z oblasti severní Itálie – tzv. Tridentska. Pohraniční oblast Tridentska v jižním Tyrolsku totiž patřila v roce 1914 k Rakousku-Uhersku. Všichni tamní muži tudíž museli po vyhlášení války narukovat do rakouské armády a byli odveleni na ruskou frontu. Když pak v roce 1915 Itálie vstoupila do války na straně mocností Dohody a v této pohraniční oblasti se očekávaly první boje, byl vydán příkaz k evakuaci civilního obyvatelstva. Ze dne na den, během několika hodin museli převážně ženy, děti a starci opustit své domovy a vše, co celý život pracně budovali, udržovali a měli rádi. Lidé, kteří z velké většiny nikdy nevycestovali z rodného údolí, museli nastoupit do nákladních vlaků a vydat se za neznámým cílem a nejistou budoucností.
Po strastiplné několikadenní cestě byli vysazeni také v Čechách a na Moravě a rozděleni
do několika desítek měst a obcí. Předpokládalo se, že tato anabáze potrvá několik týdnů, nakonec se ale protáhla téměř na čtyři roky. Bez finančních prostředků, bez znalosti reálií
a českého jazyka to byla pro italské vysídlence velice těžká životní zkouška. Po počáteční nedůvěře místního obyvatelstva si však záhy svou pracovitostí, skromností a zbožností získali úctu a lásku Čechů.
Po sto letech se po jejich stopách vydají jejich potomci z údolí Valle di Ledro a Valle di Gresta. Celkem 70 italských hostů navštíví 8 středočeských měst a obcí, které jejich předkům
v těžké válečné době poskytly azyl.
Jejich památeční cesta byla zahájena dne 22. května 2015 v 17,00 hod. v Italském kulturním institutu česko – italským setkáním za účasti Jeho Excelence Alda Amati, italského velvyslance v Praze, dále Giovanniho Scioly – ředitele Italského kulturního institutu v Praze,
Franco Panizzy, senátora, Lorenza Barratera, radního Provincia Autonoma di Trento, Vladimíra Zavázala, generálního sekretáře Ministerstva zahraničních věcí ČR a exvelvyslance ČR v Itálii, Miloše Petery, hejtmana Středočeského kraje, dále starostů spřátelených měst a obcí a českých přátel. A dále vernisáží výstavy historických fotografií „ Boemia mia“, která
mapuje pobyt italských vysídlenců v českých a moravských městech a obcích. Tyto fotografie jsou víc než historickým dokumentem. Většinu z nich si italští vystěhovalci odvezli z českého exodu po válce zpět do Itálie jako svou nejcennější vzpomínku. Doplňují je i fotografie ze státních a soukromých archívů z Čech. Zachycují běžný život Italů v českém prostředí, jejich každodenní radosti i starosti, dětská i dospělá přátelství. Z dochovaných archiválií se dozvídáme o svízelné ekonomické situaci, vzájemná korespondence svědčí o navázaných hlubokých přátelstvích. Tento vystavený soubor představuje válku z nového úhlu pohledu – ne jako ozbrojený válečný střet mužů, ale jako drama v zázemí. Postihuje osudy žen, starců a dětí – na jedné straně těch, kteří byli donuceni opustit své domovy, na druhé straně těch, kteří je přijali mezi sebe. Vypráví fascinující příběh plný útrap, starostí a stesků, ale současně vypovídá o statečnosti, síle, přátelství a solidaritě.

Večer 22.5. zahájil hudbou kvintet Hudby Hradní stráže a Policie ČR závěr patřil italskému orchestru Böhmische Judicarien.
Projekt dále pokračoval v sobotu 23., v neděli 24. května a v pondělí 25. května ve spřá-telených středočeských městech a obcích.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž jednorázové výstavy Boemia Mia – 1915 – 2015 100. leté výročí exodu tridentských uprchlíků do Čech a na Moravu