Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslava Trstenská – Veď maľujem život

27. 6.-28. 7. / Slovenský dům / Malba

Do 28. 7. 2023 je ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1,  přístupná zajímavá výstava Jaroslavy Trstenskej – Veď maľujem život.

Kurátor a organizátor výstavy PhDr. Ľuboslav Moza, PhD, ředitel Galerie Artem a znalec umění, k výstavě píše:

V obrazoch autorky je ukrytý subjektívny životný príbeh iradosť zmožnosti jeho tvorivého vyjadrenia. Jarkina tvorba má čiastočne charakter abstraktného expresionizmu. Skrýva však vsebe odvahu nielen vyjadriť sa, ale aj autentický svet, spoznaním ktorého sa delí sdivákom. Spoznávam snaženie jedincov, vyjadriť nevysloviteľné. Namaľovať vlastný svet z osobnej perspektívy. Nezávisle od rokov, foriem školenia, či jeho znalostí. Avidím vňom úspechy tých tvorcov, ktorí to dokážu. Spravidla vabstraktnom prejave, vtom, ktorý dáva divákovi slobodu iradosť. Jaroslava Trstenská maľuje abstraktne svýraznými prvkami expresionizmu. Dáva mu však tú ženskú nehu. Jej obrazy, kultivovaného výrazu, predstavujú to hľadanie zmyslu a radosti, vlastné každému znás. Jej rozbeh je veľmi sľubný. Teším sa na ďalší vývoj.

Ľuboslav Moza Február 2023Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslava Trstenská – Veď maľujem život