Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslava Severová – Znovu od začátku: prostor, světlo, znak

Do 28.10.2018 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jaroslavy Severové – Znovu od začátku: prostor, světlo, znak.

Výstava Jaroslavy Severové představuje rozsáhlou sérii digitálních tisků z let 2017-2018, z nichž je patrná autorčina snaha připomenout, že pochopení obrazu generovaného počítačem, stejně jako jakéhokoliv jiného, nelze redukovat jen na jeho formální stránku, protože i do tohoto typu obrazu umělec promítá své individuální východisko, stejně jako osobní interpretace vědeckého či jiného poznání. Autorka si v minulosti dokonale osvojila techniky kresby i hlubotisku, avšak vidíme, jak ji její hloubavá povaha a experimentátorský duch později přivedl ke konceptuálnímu pojetí zvolených témat a následně k použití počítače. Uvědomuje si, že hlavním tématem její tvorby je statický obraz, který zachycuje proces. (…)

Doprovodný program:
ČT 25. 10. 2018 v 17 h – komentovaná prohlídka výstavy s autorkou, ukázka tiskuFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslava Severová – Znovu od začátku: prostor, světlo, znak