Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Valečka: Neurózy a nevinnost

Do 28. 1. 2024 je v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná rozsáhlá, velmi zajímavá a často znepokojující výstava Jaroslava Valečky: Neurózy a nevinnost.

Průvodní text kurátora Adama Hnojila:

Manifest Stuckistů, mezi něž Jaroslav Valečka patří, obsahuje jeden zajímavý požadavek, který i přes svou provokativnost přiléhavě charakterizuje Jaroslavovu tvorbu.

Manifest klade požadavek na prozkoumání vlastní neurózy a nevinnosti. Tím se myslí, že umělec by měl aktivně a zodpovědně přistoupit k sebepoznání a pokusit se pochopit osobní pocity a zkušenosti. Poukazu na psychické poruchy nebo deprese je zde použito spíše obrazným způsobem, i když umělec samozřejmě může tímto průzkumem nalézt inspiraci pro svou tvorbu a reflektovat tyto aspekty ve svých dílech.

Manifest spíše zdůrazňuje důležitost autenticity introspekcí, která může vést k hlubšímu uměleckému vyjádření. V manifestu je kladen důraz vedle neurózy i na nevinnost. Ta je zde poukazem na legendárního Johna Ruskina, který o mnoho let dříve přišel s koncepcí „nevinného oka“, která patří k základům bádání o percepci.

Tento princip vlastně stojí v základech originality modernismu. Podle něj by měl být umělec nezkažený vlivem předchozích uměleckých návyků a jeho přístup by měl být bezprostřední a spontánní s tím, že by měl hledat inspiraci v přirozené a nezkreslené percepční zkušenosti. Cílem je vytvořit díla, která by vyjadřovala tuto autentičnost a předávala ji divákům. Valečkovo použití pláten větších rozměrů mu umožňuje soustředit se na syntézu vlastní reakce na místo a transformaci jeho jedinečné atmosféry podle vlastních představ. Vždy se jedná o konkrétní reálné krajiny a prostory, které doosidluje stafáží s hravostí sobě vlastní. V kompozicích tak defiluje bizarní svět reálných i fiktivních příhod v příslovečném kabaretním tempu. 

Přes dvacet let Valečka zobrazuje svět, který oprošťuje od popisnosti s výraznou tendencí abstrahování a redukce. Ke krajinným i figurálním námětům přistupuje jako k subjektům spíše než k objektům. Na jedné straně je lehkost umělcova rukopisu a na straně druhé etika jeho představ. Příznačná je také i jeho absolutní loajalita k vlastní zkušenosti. Jednou z charakteristik celého Valečkova díla je rozsah, v jakém popisuje svět s neomylně konzistentní rovnováhou vynalézavosti a zaujatosti. Výstava je koncipována jako umělcova retrospektiva k jeho padesátinám, jejíž realizaci v původním termínu zabránila epidemie covidu.

Adam Hnojil

….

Jaroslav Valečka (*1972), je absolventem ateliéru Jiřího Sopka na pražské Akademii výtvarného umění a na kulturní scéně se pohybuje od poloviny devadesátých let 20.stol. Během své pětadvacetileté činnosti si vytvořil poutavý umělecký styl, pro nějž čerpá podněty z jemu blízkých severočeských Sudet, které jsou pro něj svého druhu panoptikem a zároveň i věčnou inspirací. Záměrně pracuje s literárním obsahem a nadsázkou. Programově se vrací k nízkým formám kultury, které byly s nástupem postmoderny rehabilitovány. Je autorem mnoha úspěšných výstav jak u nás (Špálova galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie),  tak i v zahraničí (společně např. se stuckisty v Benátkách). O své tvorbě vydal již několik publikací.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Valečka: Neurózy a nevinnost