Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Valečka: Mlčení

3. 5.-27. 5. / Galerie 1 / Malba

Do 27.5.2017 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Jaroslava Valečky: Mlčení.

Výstava s názvem MLČENÍ prezentuje 20 uměleckých děl, které jsou výsledkem Valečkovy činnosti posledních dvou let. Pokračuje v rozvíjení sudetské tématiky, která prostupuje jeho dílem posledních 20 let, čímž se řadí k několika málo umělcům, kteří vytváří těmto regionům se ztracenou historickou pamětí novou originální identitu. Valečka nesporně patří k nejzajímavějším představitelům českého imaginativního umění. Jeho spontaineta je od počátku korigována precizním myšlením. Tato racionální složka je však zpětně korigována výraznou výtvarnou představivostí. Spojení rozumu a citu se se promítá do konečné podoby jeho děl v absurdních a přece hluboce poetických skladbách, jež jsou výsledkem jeho osobité imaginace. Poučen tradicí citlivě reaguje na expresionismus a romantismus. Celá jeho tvorba se vyznačuje vnitřní kontinuitou vždy přítomné fantaskní složky, prostupující metaforickým obsahem skrze celou jeho tvorbu. Absurdita nejrůznějších spojení jen podtrhuje vyznění obrazových celků. Umělec rozvíjí především několik syžetů, které variuje do tajemných melancholických hloubek, které diváka oslovují působivou barevnou škálou, kompaktností a příběhy, jejichž nejasný a zneklidňující děj uchvátí každého, kdo nepohlíží na umění jako na zábavu, která ho má vytrhnout z nudy všedního dne.

JAROSLAV VALEČKA (27. 10. 1972) studoval v letech 1991–1998 na Akademii výtvarných umění v malířské speciálce Jiřího Sopka a v sochařském ateliéru profesora Jana Hendrycha. Absolvoval stáže na akademiích v Německu, Norsku a Nizozemí.
Autor patří mezi úspěšné malíře mladší a střední generace. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha veřejných a soukromých sbírkách (např. Národní galerie v Praze, Alšova Jihočeská galerie, Galerie výtvarných umění Liberec, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Festung Koenigstein, Gmbh, Německo, Galerie Klatovy – Klenová, GASK Kutná Hora a mnohé další).

www.valecka.eu

www.galerie1.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Valečka: Mlčení