Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Urbánek: Kamenné sochy

Do 31.7.2015 bude v podzemní galerii U Kunštátů, Řetězová 3, Praha 1, přístupná výstava kamenných soch Jaroslava Urbánka. Výstavu zahájil Jiří T. Kotalík.

Text k předchozí výstavě v Rakovníce:

Jaroslav Urbánek (nar. 1959) působí v Praze a v Lysé nad Labem. Protože jde o všestranného výtvarníka, je poměrně náročné popsat stručně jeho profil. Jako absolvent kamenosochařské školy v Hořicích nezapře celoživotní vztah ke skulptuře v kameni, ale zcela rovnocenné místo u něj zaujímá i malířská, eventuálně grafická tvorba. Označení „malující sochař“ by tedy v tomto kontextu bylo velmi nepřesné, ba téměř zavádějící.

Umělec tu především hledá souvislosti, v tomto duchu se nese jeho dílo a takto je i prezentováno. Souvislosti tvaru, materiálu i barvy, ať už jde o prostorové či plošné vyjádření. Nefigurální sochy (většinou „lidských“ či komornějších rozměrů) i obrazy nesou vždy společného jmenovatele, a to inspiraci v geometrických i přírodních tvarech, vlastnostech a barevnosti hmot nejrůznějšího druhu. V případě soch je to téměř bez výjimky kámen, často v kombinaci různobarevných hornin. Souvislosti se kromě toho zcela hmatatelně promítají i do nástěnných reliéfů, které představují syntézu obrazu a trojrozměrného vyjádření. I Urbánkovy sochařské studie, obvykle v barevném provedení, jsou schopné samostatného života jako volná malířská tvorba.
Většina výtvarných prací nenese žádný název, neboť název by byl zbytečný, Jde o optickou a emocionální hru, tlumočení a sdílení pocitů z mnohotvárnosti světa kolem nás.
Autor je členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Z jeho velkých sochařských realizací stojí za pozornost například kamenné exteriéry v pražské zoologické zahradě nebo rekonstrukce Kinského zahrady v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Urbánek: Kamenné sochy