Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Svoboda: Sklo

Do 16. 6. 2023 je v malé výstavní síni Mánesa (provozuje Galerie Art Concept by Galerie Art Praha), Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Jaroslav Svoboda: Sklo.

Kurátorem výstavy SKLO je Jan Beneš.

„Jaroslav Svoboda náleží k těm legendárním tvůrcům, kteří v druhé polovině 20. století vtiskli českému sklu jeho osobitost a věhlas a kteří v této tradici úspěšně pokračují až do současnosti“.

Jan Beneš

JAROSLAV SVOBODA (1938 v Sokolči u Poděbrad) – studoval v letech 1953 – 1957 na uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a v letech 1964 – 1070 na FF KU v Praze.

Výběr povolání pro Jaroslava Svobodu nebyl náhodný. Již jeho otec pracoval jako vynikající brusič skla ve sklárně Inwald v Poděbradech a později měli vlastní brusírnu skla. Sám Svoboda prošel náročnou školou v ateliéru broušení skla Ústředí uměleckých řemesel v Praze a odtud nastoupil do sklářské hutě ve Škrdlovicích, kterou vedl až do roku 1986. V této době se začal intenzivně věnovat vlastní tvorbě a v roce 1990 se mu podařilo založit vlastní sklárnu v Karlově u Žďáru nad Sázavou.

Na této komorní výstavě se setkáváme s ukázkami tvorby hutnického skla, tavených plastik, které vznikají podle Svobodových modelů v Turnově u pana Málka a jsou dotvářeny broušením panem Flanderkou a panem Košťálem a také s rozsáhlou tvorbou pro architekturu v návrzích a fotografiích. Tavená plastika je svébytný obor a autorům dává možnost realizovat objekty které nelze vytvořit u sklářské pece.

Všichni autoři navazují na odkaz Jaroslava Brychty a Stanislava Libenského a snaží se tento obor posunout o kousek výš.

Jaroslav Svoboda náleží k těm legendárním tvůrcům, kteří v druhé polovině 20. století vtiskli českému sklu jeho osobitost a věhlas a kteří v této tradici úspěšně pokračují až do současnost.

Jan Beneš – kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Svoboda: Sklo