Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav J. Alt: Svitálka – obrazy

1. 6.-19. 6. / Nová síň / Malba

Do 19. 6. 2022 je v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Jaroslava J. Alta: Svitálka.

Druhá krajina (Svitálka)

Hořká zeleň mlžného lesa,
modrý závoj.
Modř kouře
a skořicový koník,
pomalým krokem
roztáčející krajinu.

Výstava obrazů Jaroslava J. Alta inspirovaných prožitky z pobytů v kraji Vysočina.

„Svitálka, osada na Vysočině, kde se svítání a soumrak, na počátku a konci dne, stávají až fyzicky přítomnými při cestě poutníka k obzoru. Zjevování a skrývání. Červánky zrodu dne i jeho závěru a jistota znovuzrození. Čas neplynoucí, spíše ustavený. Svitálka se tak pro mě, před mnoha lety stala krajinou intimního seznamování se se světlem přicházejícím a odcházejícím i prvním místem vnímání viděného, ale i neviděného, přesto vysvětleného. Také místem prvního malování.“

Jaroslav J. Alt

Výstava se uskuteční za podpory FHS UK a tiskárny Label Kutná Hora. Záštitu nad výstavou převzali děkanka Fakulty humanitních studií UK Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., a Archiv výtvarného umění.
 
Doc. ak. mal. Jaroslav Alt působí na FHS UK na Katedře teorie umění a tvorby. Vedle akademické činnosti se věnuje malbě, grafice a kresbě. Od roku 1976 uspořádal na čtyřicet samostatných výstav. Jaroslav Alt se rovněž účastnil dalších více než osmdesáti výstav v Česku i zahraničí.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav J. Alt: Svitálka – obrazy