Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Hořánek: Propojený svět

Do 4. 3. 2022 bude v malé výstavní síni Mánesa (provozuje Galerie Art Concept by Galerie Art Praha), Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Jaroslav Hořánek: Propojený svět.

Z textu kurátorky Jolany Pastor o výstavě a autorovi:

Jaroslav Hořánek (*1925 – †1995)

Životní dílo tohoto autora je neskutečně bohaté, rozmanité a objemné. Jaroslav Hořánek během svého života proplouval mnohými styly a technikami a dokázal mistrně a osobitě reagovat na světové trendy v umění. V jeho tvorbě je patrný především velký vliv informelu a silná inspirace “územím” Art Brut. Všechny zdánlivě neslučitelné oblasti různorodé tvorby Jaroslava Hořánka však nesou jeho specifický rukopis – spontánní, intuitivní a naléhavý tón, opravdové nadšení až dětská posedlost motivem nebo myšlenkou, ostrá černá linka, která nese pohyb, chvění a vzrušení. V malbě Hořánek přesvědčivě a nekompromisně narušuje hranice plochy a reliéfu, využívá vrstvení barevných past, které formuje do symbolických archetypálních tvarů kruhů, terčů a disků. Náměty jeho obrazů často směřují k mytologii a základním existencionálním lidským otázkám. Obyčejnou, čirou a nesobeckou humánnost oslavuje ve svých portrétech a směřuje k ní také celou svou bytostí, životem i dílem. Jaroslav Hořánek nám zanechal ve svém díle opravdu bohatý odkaz.

… K rané tvorbě autora patřī malba a figurální kresba, později se věnoval expresivně koncipované grafice inspirované vegetativními motivy přīrody (vliv např. Joan Miró) se zaměřením na techniku barevné serigrafie, linorytu a kolorované rytiny s výrazně charakteristickou kresebnou linkou. Veřejnosti je znám i jako tvůrce invenčních ex libris. Autor dvaceti samostatných a dvou stovek společných výstav v Česku i v zahraničí (Itálie, Francie, Německo, Dánsko, Belgie aj.). Člen mnoha uměleckých sdružení, zvláště pak Jednoty umělců výtvarných, SČUG Hollar a S.V.U. Mánes. Získal osm uměleckých cen: k nejvýznamnějším patří 4. cena za návrh fresky „Alegorie života“ v italském Pisaru z r. 1994, která byla realizována až po jeho smrti. Svými díly je zastoupen v NG, Obrazárně Pražského hradu, GHMP, Kunstmuseum Frederikshavn aj.

Autor je v dobrém slova smyslu tvůrcem mnoha výtvarných poloh, jež dokázal syntetizovat ve vlastní tvorbě. Dokázal reagovat na umělecké trendy své doby, kdy detekuje ve svém dīle informel, který v jeho případě nabývá podoby odlehčené semiabstrakce. Styl malby vznikající spontánně a intuitivně je vlastní Hořánkově tvorbě v průběhu celého života. V malbě narušuje hranici formy do podoby reliéfu vrstvením barevných past zejména do tvaru disků, kružnice, terčů, pečeti; kompozici doplňuje ústřižky papíru, kovu aj. často už dřīve použitých materiálů i přírodnin a skládá je tak originálním způsobem. Hledání možností hmoty a spojování zdánlivě nesourodého vyvolává otázky po smyslu šifrování složitějších systémů v tvarové rozmanitosti asambláží.

Ženu jako věčnou inspiraci ztvárňuje umělec v podobě aktů ve vīce polohách i civilistním provedenī. Vnitřní ženskou krásu konstatuje v melancholicky zasněných figurách či portrétech dívek a žen. Znepokojivou destrukcí figury pak akcentuje existenciální východisko v metafoře zraňované lidskosti v subjektivní i dobové rovině. Své náměty, obzvláště pak grafiky, čerpá z mytologie, symbolické říše symbolů, archetypů našeho bytí, k nimž odkazují názvy několika jeho děl (např. Počátek, Slavnost, Karneval, Labyrint duše, Smutek a moudrost,…). Pojmenování však odvozuje i ze života lidské a živočišné říše (např. Jedinec, Tváře, Pro sebe, Koupel,…)

Náměty nepřebírá doslovně, rozvíjí je osobitým způsobem s využitím vlastní představivosti a fantazie a dobře rozpoznatelným výtvarným rukopisem kolorovaných kreseb s výraznou černou linkou, kde je barva nositelkou vzrušení a pohybu. Touto linkou načrtává osnovu, barvou intenzivně proniká prostorem a ilustruje tak neklidný, pouze tušený, nejasný, ale pravdivý svět, vyvěrající z hloubi lidskosti i prastarých symbolických událostí bytí člověka v přírodě a kosmu.

(Zkráceno z kurátorského textu k výstavě, autor: Jolana Pastor)

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Hořánek: Propojený svět