Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Eduard Dvořák: Obrazy a objekty

6. 3.-2. 4. / Galerie Millennium / Malba

Do 2.4.2018 bude v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jaroslava Eduarda Dvořáka: Obrazy a objekty.

Jaroslav Eduard Dvořák (*1946) vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a Akademii výtvarných umění v Praze (at. prof. Smetany). Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes, autorem desítek výstav a řady publikací.

Jaroslav Eduard Dvořák je malířem náležejícím ke Skupině 12/15. Jeho ztlumeně zemité kompozice po svém odrážejí ikonografický rejstřík své generace. Na pomezí figuralismu, krajinářství i abstraktních momentů reflektuje autor na plátnech základní až nadčasové otázky lidského rodu. Svou volnou malířskou tvorbu rozšiřuje od devadesátých let o prostorové práce. Od roku 1975 uskutečnil malíř patnáct samostatných výstav a podílel se na celé řadě výstav skupinových či tematických. (V letech 2007 – 08 realizoval monumentální sochařské dílo nazvané Objekt – kříž pro město Český Dub). Dvořákovo dílo není zbytečně okázalé a efektní. O to více směřuje spíše k tiché meditativní formě, k tvarovému i významovému prolínání a transformacím s existenciálním či spirituálním podtextem.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Eduard Dvořák: Obrazy a objekty