Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Benda 1882–1970

Do 15.7.2017 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava Jaroslav Benda 1882–1970 .

Název aktuální výstavy v Galerii UM více než naznačuje, že je věnována typografovi a grafikovi Jaroslavu Bendovi. Výstava Jaroslav Benda 1882–1970 se soustředí především na autorovo knižní dílo, a to zejména v oblasti typografie.

Celá výstava je koncipována jako improvizovaná knihovna. „Nedejte se však zmást, naším cílem není představit primárně jeho knižní dílo, ani grafický design, chceme se zamýšlet zejména nad typografiíi a užitím písma jako takového. Jedenadevadesát chronologicky seřazených publikací, představujících zhruba jednu třetinu Bendova knižního díla, zde slouží jako příklad, na němž jsou konkrétní postupy a principy jeho tvorby dobře rozpoznatelné“, říká k výběru vystavených prací kurátorka Petra Dočekalová. Prezentované knihy jsou rozděleny do šesti skupin. V časové ose, až na samé počátky Bendova díla, se zmíněné skupiny mezi sebou volně prolínají a řetězí, takže kromě prvotního úmyslu představit jeho písmařské dílo v dostupné úplnosti, přibližují také obecný dobový kontext.

Jaroslav Benda se stal zdrojem inspirace nejen svým vrstevníkům a žákům, ale také nastupující generaci výtvarníků. Z nich je třeba jmenovat především Josefa Týfu a připomenout jeho abecedy Juvenis a Academica, nebo Jiřího Rathouského, který na Bendovo tvarosloví navázal v písmech Intergothic Titling nebo Barell Gothic. „Vydáme-li se na cestu zpět po trase významných českých typografů, z jejichž práce je patrný respekt k odkazu autorů předchozích generací, tedy po trase, jíž kráčeli Jan Solpera, Josef Týfa, Jiří Rathouský, Oldřich Menhart a další významní čeští písmaři, zavede nás logicky a bez velkých zatáček k Jaroslavu Bendovi.“ vysvětluje hlavní motiv výstavy druhý z kurátorů, asistent Ateliéru tvorby písma a typografie Radek Sidun.

Jaroslav Benda bývá často zmiňován ve spojitosti s Vratislavem Hugo Brunnerem a Františkem Kyselou, neboť stejně jako oba jeho vrstevníci, zasáhl do mnoha odvětví výtvarného umění. Nejčastěji je však spojován s knižní a typografickou tvorbou, protože stál na počátku obnovy umělecké úrovně české knihy. Mezi Bendovy „hmotné“ výsledky práce patří různé realizované knižní obálky, návrhy písma, plakátů a mnoho dalších prací. Výstava se soustředí na Bendovu knižní produkci, přesněji řečeno na jeho typografické dílo prostřednictvím knižních ukázek. V časové ose, až na samé počátky Bendova díla, se zmíněné skupiny mezi sebou volně prolínají a řetězí, takže kromě prvotního úmyslu představit jeho písmařské dílo v dostupné úplnosti, přibližují také obecný dobový kontext.

Kurátoři, texty, grafický design: Petra Dočekalová, Radek Sidun
Spolupráce: Tomáš Brousil, Karel Haloun, Lucie Urbánková
Architekti výstavy: Šimon Marek, Matyáš ŠvejdíkFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Benda 1882–1970