Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaromír Skřivánek: Obrazy z Orientu

22. 3.-17. 4. / Nová síň / Malba

Do 17.4.2016 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná výstava Jaromíra Skřivánka: Obrazy z Orientu.

„I cesty do nejvzdálenějších zemí dovedou nás nakonec k nejbližšímu – k nám samotným.“

Motto knihy Jaromíra Skřivánka „Za krásami Indie“ charakterizuje nejen filosofickou, ale i uměleckou cestu českého malíře v daleké zemi, která je i dnes pro nás ještě Orientem. Kolekce obrazů vystavená v galerii Nová síň od 22. března se snaží přiblížit jeho malířské dílo, které bylo téměř výjimečně věnováno této jeho celoživotní lásce – Indii. Absolvent Uměleckoprůmyslové a grafické školy v Praze a stipendista West Surrey Collage of Art ve Velké Británii navštívil Indii a Šrí Lanku celkem pětkrát v rozmezí let 1967 a 1997. Procestoval ale i Egypt a řadu evropských zemí počínaje Velkou Británií, Itálií, Řeckem a dalšími. Realizoval na pětašedesát samostatných výstav, věnoval se grafice, ilustraci, psaní cestopisů o Indii i překladům a básnické tvorbě.

Obraz trojjediného boha Šivy v jeho třech podobách – boha tvůrce, udržovatele a ničitele na pozvánce uvádí soubor uměleckých děl, která jsou v dnešní době v Praze málokdy k vidění, děl znázorňujících panteon indických bohů, chrámů, krásu krajiny i život lidí v básnivých vizích Jaromíra Skřivánka. Pastózní malby většinou olejem kombinují reálné motivy s umělcovým duševním vnímáním indické skutečnosti. Je v nich zachycena atmosféra této orientální země se všemi ornamenty, zahradami, stromy a květy v teplých hnědavých odstínech obohacených zlatými odlesky na sochách démonů, bohyň, na nespočetných věžičkách chrámů a pagod, na lotosových květech, orchidejích a banyánech. Bombaj, Udajpur, Ránakpur, Džajpur, Pálítána a další města jsou na těchto obrazech. Malíř se díky svým indickým přátelům dostal mimo hlavní turistické trasy a navštívil místa, která jsou běžnému návštěvníkovi málo dostupná nebo vůbec nedostupná. Všude kreslil a maloval. Procházel města a chrámy, tržiště a chudinské slamy a zachycoval je v celku i v detailech. Měl velký smysl pro detail i celkovou kompozici. Hluboce se zajímal také o buddhismus, hinduismus a málo známý náboženský a filosofický směr džinismus. Sám studoval kromě evropských jazyků hindštinu v Orientálním ústavu ČSAV u prof. V. Pořízky. Svým způsobem navázal na tradice české malířské školy Otakara Nejedlého a Jaroslava Hněvkovského více jak půl století po nich. Vnímal ale na rozdíl od nich Indii nejen jako krásnou zemi, ale protože byl předem hluboce poučen o jejích náboženských a filosofických základech i jako duchovní zemi velice vnímavou k lidskému nitru a smyslu lidské existence.

I to všechno je v jeho krásných básnivých obrazech. Výstava malířových děl Vás o tom přesvědčí.

Kurátor výstavy PhDr. Jiří KarbašFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaromír Skřivánek: Obrazy z Orientu