Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaromír Másler a Bohumil Eliáš jr.: „Na chvíli se zastaví čas“

29. 9.-25. 10. / Nová síň / Malba

Do 25.10.2015 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná výstava Jaromíra Máslera a Bohumila Eliáše jr.: „Na chvíli se zastaví čas“.

Čisté tvary skla a výrazné barvy na plátnech vytváří zajímavý celek, který vede autory k uspořádání společné výstavy.

Práce Bohumila Eliáše ml. z malovaného vrstveného skla se nejčastěji zaměřují k architektonicky pojaté konstrukci liniových struktur a pevných tvarů. V uzavřených tvarech vytváří chvějivé subtilní kompozice. Často jsou inspiračním zdrojem fragmenty původních celků dávných architektur, které jsou zasazené do výtvarného kontextu. V tomto smyslu je zjevné například zaujetí tématem mostu či okna ve vizuálním okouzlení samotnou harmonií tvarů, ale i v hlubších významových kontextech. Monochromní hmota skla je měkce modelována pronikajícím světlem a dává plastikám nádech mlčenlivé tajemnosti.

Na obrazech Jaromíra Máslera je skutečnost převáděna do jeho barev. Dříve tvořily základ abstraktních děl, nyní se převádějí na figuru. Zůstávají dominantním a určujícím prvkem. Figura umožňuje tlumočit konkrétní obsahy a vyprávět příběhy. Obrazy působí svou zjednodušenou formou s důrazem na plošné, výrazné barevné plochy a mají silnou a příjemnou atmosféru.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaromír Másler a Bohumil Eliáš jr.: „Na chvíli se zastaví čas“