Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jánuš Kubíček (1921 – 1993): Akvarely a kvaše a Vlasta

Do 2.8.2015 bude v Galerii u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jánuše Kubíčka: Akvarely a kvaše a Vlasta.

Výstava Jánuš Kubíček: Akvarely a kvaše a Vlasta (práce na papíru z padesátých a sedmdesátých let) je poctou autorovi, pro něhož tvorba obrazu byla zároveň procesem konstituování jeho filozofické podstaty. K abstrakci (a to především k její muzikální, subjektivně romantické větvi) dospěl postupně v letech 1957-1964 skrze lásku k tradici a velmi rozsáhlou znalost výtvarné teorie i vlastního řemesla. Zastoupeny jsou zde jak realistické uhly, pastely a monotypy, na kterých autor zpodobnil v polovině padesátých let svou ženu Vlastu, tak abstraktní akvarely a kvaše z pozdějšího období let sedmdesátých.
Jánuš Kubíček se jeví jako solitérní autodidakt, který tvořil především pod vlivem rodinného prostředí (otec a strýc – sochaři Josef a Leoš Kubíčkovi, sestra Jarmila – historička umění, blízcí rodinní přátelé – V. Beneš, F. Foltýn, J. Král, R. Kremlička, J. Mahen, H. Masaryk, V. Nezval, A. a L. Procházkovi, V. Špála, J. Trampota a další).
Znalec a obdivovatel odkazu analytika českého kubismu Bohumila Kubišty zanechal rozsáhlé dílo, které bylo dosud představeno na sto čtrnácti samostatných a více než sto společných výstavách ve třinácti zemích (v Bulharsku, České republice, Estonsku, ve Francii, v Chorvatsku, Kuvajtu, Libanonu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, ve Slovenské republice, Spolkové republice Německo a ve Švédsku). Pětidílná monografie autora z let 1998-2008 dokumentuje i duchovní východiska celé jedné tvůrčí generace, která do české kultury vstoupila po roce 1945.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jánuš Kubíček (1921 – 1993): Akvarely a kvaše a Vlasta