Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jana Vorlová – obrazy

3. 4.-29. 4. / Viniční altán / Malba

Do 29.4.2017 bude ve Viničním altánu Gröbovka, Havlíčkovy sady 1369, Praha 2 – Vinohrady, přístupná výstava obrazů Jany Vorlové.

Jana Vorlová (* 1957)
se narodila v Semilech a od roku 2002 žije a tvoří v Podkrkonoší – v Bozkově. Během studia na gymnasiu se učila kresbě a grafice u Vladimíra Komárka. Během studia na Fakultě architektury ČVUT byla ovlivněna svými učiteli – Jaroslavem Křížem a Rudolfem Riedelbauchem. Silný dojem na ni udělala tvorba
Františka Ronovského, s níž se setkala v době, kdy již začínala experimentovat s enkaustikou.
Tvorba Jany Vorlové je velmi individuální – tvoří pro sebe, vyjadřuje své vnitřní pocity. Její obrazotvornost je bezprostřední. V obrazech je mnoho skrytých významů – v reálných i fantazijních figurálních kompozicích, stejně jako v geometricky členěnýchkompozicích, plných významových znaků a symbolů. Ve všech jsou zašifrované vnitřní příběhy vyjádřené výtvarnou formou, harmonickou barevností a náročnou malířskou technikou. Na jejích obrazech jsou sice
zachycené reálné předměty a figury, imaginativní příběhy však příliš reálné nejsou. Nezobrazují skutečnost, jsou reflexí myšlenek a představ. Autorka
tvoří v osamění – mimo ruch výtvarného života, mimo centra umění. V silném duchovním místě krajiny – v blízkosti bozkovského poutního kostela Navštívení
Panny Marie. Uprostřed zahrad, luk a pastvin vznikají obrazy, které přinášejí radost, krásu i zamyšlení.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jana Vorlová – obrazy