Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jana Vojnárová: Exclusive Confidence

končí 29. března / Nau Gallery / Malba

Do 29. 3. 2024 je v NAU Gallery, Kubelíkova 22, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava a energická výstava obrazů Jany Vojnárové: Exclusive Confidence.

 
Úvodní text kurátora Viktora Čecha:
 
Namalovaný obraz může být mnohým, je ale vždy především scénou v níž před námi barvy, tvary i náznaky hmotného světa hrají své příběhy. V mantinelech čtyř hran tradičního obdélného obrazu je každému takovému prvku dána vlastně nekonečná svoboda, i když je také jejich vězněm. Nejinak je tomu i u postav, které tvoří základ současně figurativní i abstrahující tvorby Jany Vojnárové. Svět ženských figur jemně rozehrávajících svou pohybovou tělesnost v intimních prostorách jejích obrazů, je současně křehkým tancem mezi osobními prostory a jejich odhalováním divákovi.
 
„Výchozím inspiračním bodem je pro mne vždy pozice žen či dívek, která mě zaujme buď přeloženou nohou o druhou, pozicí ruky, skloněnou hlavou… To se pro mne stává příběhem, který rozehrávám pomocí barev, linek dál. Postupně figury propojuji s prostorem, plochami barev… Figury vyskakují a ztrácejí se.“
 
Viktor Čech, kurátor


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jana Vojnárová: Exclusive Confidence