Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jana Šárová, Pavel Opočenský: Kolize

2. 10.-1. 11. / Galerie Havelka / Kresba

Do 1.11.2018 můžete v Galerii Havelka, Martinská 4, Praha 1, zhlédnout zajímavou a krásnou výstavu Jana Šárová, Pavel Opočenský: Kolize.

Sochař Pavel Opočenský ve svých kresbách umocňuje stejné principy, jaké používá v plastikách — v dynamických perspektivních kompozicích nechává geometrické tvary vzájemně pronikat, pohlcovat se, množit a uvádí je tak do místy až erotických souvztažností. Jana Šárová kreslí psychedelické labyrinty organických forem, v nichž pod rouškou dekorativních ornamentů bují perverzní mikropříběhy. Výstava Kolize přináší zprávu o podvratném setkání těchto zdánlivě rozporných světů nejen v prostoru jedné galerie, ale i na ploše jediného papíru.

Kurátor: Terezie ZemánkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jana Šárová, Pavel Opočenský: Kolize