Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jana Palečková a David Kolovratník: Past Lives

Do 16.11.2019 bude v Galerii Arcimboldo, Lázeňská 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jana Palečková a David Kolovratník: Past Lives. Otevřeno úterý – sobota 11:00-18:00.

Zapomenuté vzpomínky, blízcí neznámí a výchozí materiál -> staré fotografie, jejímž postavám umělci přináší nový život.

Umělce spojuje nejen výchozí materiál, o který se opírá jejich následná umělecká tvorba, ale také způsob myšlení, kterým daná témata zpracovávají. Oba se zaměřují na již dávno zapomenuté vzpomínky a osoby, které byly kdysi pro někoho velmi důležité, ovšem během času se z rodinných příslušníků, kamarádů a velkých lásek staly pouhé zvěčněné anonymní osoby s tajnými sny a přáními. Umělci se snaží tyto postavy poznat, uvádět je do nových prostředí a kontextů a skrze tyto situace s nimi nově komunikovat a nalézt dávno zapomenuté vztahy. Příběhy lidí znovu ožívají, stávají se důvěrně známými, a i když mohou na první pohled působit bizarně či znepokojivě, můžeme v tom hledat paralely k našim vlastním životům a příběhům, které se mnohdy nezávisle na naší osobě a chtění rozvíjí a běží různými směry, a budou stejně tak pokračovat i v budoucnu.

Ač ani jeden z umělců nemá formální umělecké vzdělání, což je další spojující aspekt této výstavy, každý z nich si našel svébytnou uměleckou cestu a téma, na kterém několik let pracují, rozmýšlí ho a posouvají stále dál. Oba umělci se s možnostmi i omezeními práce s fotografickým materiálem založeném na zobrazení nám neznámých osob vyrovnávají po svém. Jan Palečková zůstává u výchozího formátu fotografií, tedy menších rozměrů, a olejem je doplňuje či přemalovává základní aspekty daného výjevu a tím vytváří tragikomické, surrealistické a černým humorem naplněné umělecké novotvary. Naopak David Kolovratník s fotografiemi pracuje pouze jako s výtvarným předobrazem, který následně vyabstrahuje, mnohonásobně zvětší a doplní značnými barevnými plochami, čímž postavy naprosto zbaví původního kontextu, který ale ve své podstatě již dávno pozbyl smyslu a porozumění. Své postavy umisťuje do situací nových, které v nás mohou vyvolat úsměvné pocity, ale také mírný neklid a mnoho otázek, jak nad obrazy a figurami samotnými, tak nad našimi životními příběhy, které mnohdy mohou také působit jako sled absurdních a nepochopených situací a vztahů.

Kurátor výstavy: Kristina PourováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jana Palečková a David Kolovratník: Past Lives