Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jana Kasalová: Dobrá adresa

Do 20.5.2016 bude v pasážové galerii Ferdinanda Baumanna, Štěpánská 36, Praha 1, přístupná výstava Jany Kasalové: Dobrá adresa.

Výstava Jany Kasalové v Galerii Ferdinanda Baumanna má téměř vizitkový formát. Rozvíjí autorčin stálý zájem o emotivní topografii místa, svázanou s objektivní i subjektivní historií. Zabývá se lidskou identifikací a hledáním vlastních kořenů prostřednictvím teritoriálních schémat i ochranou nebo naopak sdílením osobních informací. Zároveň je to malá procházka intimními dějinami moderního umění.

Radek Wohlmuth, kurátor výstavy

Jana Kasalová (narozena roku 1974 v Turnově) je absolventka malířského ateliéru Jiřího Načeradského. Po studiích žila ve Velké Británii a Francii, ale především ve Španělsku, kde pokračovala v postgraduálním studiu na Universidad Complutense v Madridu. Její tvorba prošla svébytným vývojem od maleb přes kresby, kde se prolínají zoomorfní tvary s kartografií a krajinou až po animované ozvučené příběhy a fotografie, jejichž protagonistkou je sama autorka. Kasalová se dlouhodobě zabývá tématem lidské orientace, pojmem zvíře a proměny v něj a zkoumá hranice mezi člověkem a zvířetem, V její práci najdeme organickou lyričnost, doprovázenou silnou vazbou na přírodu, která vede ke ztotožnění se s instinktem a animalitou.



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jana Kasalová: Dobrá adresa