Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jana Bernartová, Václav Krůček, Pavel Mrkus: Minimal Difference

13. 12.-15. 2. / Kvalitář / Instalace

Do 15.2.2019 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jana Bernartová, Václav Krůček, Pavel Mrkus: Minimal Difference.

Výstava tří autorů, Jany Bernartové, Václava Krůčka a Pavla Mrkuse se zabývá, prostřednictvím site-specific instalací, proměnou zrakové zkušenosti. Jednotícím tématem výstavy je vnímání jemných, lidským okem sotva postřehnutelných nuancí, jejichž výsledkem jsou minimální proměny v obraze.

Motivem výstavy, který propojuje práci tří suverénních autorů je minimální diference, tedy jednoduše přeloženo do češtiny minimální rozdíl. Rozdíl může být výsledek v odčítání, nebo rozdíl množin, pokud se rozhodneme toto slovo interpretovat univerzálně – matematicky a logicky. Právě tak ke své práci přistupuje i Jana Bernartová, která se řadí mezi přední české autory dlouhodobě pracující s novými digitálními médii. V nadcházející výstavě se věnuje zkoumání možností reprodukování digitální barvy na různých digitálních nosičích. V důsledku převádění barvy mezi několika médii vzniká proměnlivé rozostření. Bernartová používá matematickou logiku o několika proměnných, které umožňují abstraktní manipulaci s danou modrou barvou a dannými médii.

„Zajímá mne jakési „rozostření“ média, kdy z původního tradičního pigmentu pořízením záznamu utvářím digitální barvu, která je závislá na příslušné technologii. Pro výstavu Minimal Difference v Kvalitáři jsem připravila sérii světelných boxů, které jsou výběrem ze streamované databáze.“ vysvětluje Jana Bernartová.

Pokud je východiskem práce Jany Bernartové, exaktní zkoumání, Václav Krůček naopak našel minimální diferenci v náhodě a v nepředvídatelnosti okolního prostředí. V jeho závěsném obrazu-objektu hrají podstatnou roli souvztažné nahodilé jevy, ty se ovšem neobjevují bez příčiny. Obrazy na transparentním materiálu jsou definovány, jak přirozeným, tak umělým osvětlením, předchozím postupem – nanášením emulze i úhlem pohledu diváka.

„Přístup, který jsem zvolil je tentokrát více malířský a baví mě, protože svou roli tady hraje náhoda. Nevím, kam jednotlivé kapky emulze dopadnou a jejich zmnožení světlem na stěně je proměnlivé a pro mě překvapující. Posuny stínů jsou neočekávané posuny minimálních diferencí.“ dodává Václav Krůček, který společně s Janou Bernartovou patří k autorům se kterými galerie dlouhodobě spolupracuje.

Třetím autorem jehož práci na skupinové výstavě uvidíte je Pavel Mrkus. Jeho tvorba se dlouhodobě vztahuje ke společenským procesům a technologickým postupům globalizovaného světa, které konfrontuje s vysokým kánonem duchovna či staré spirituality. Ve své práci pro výstavu Minimal Difference se orientuje na rozdíly, jež jsou nepostřehnutelné pro lidské chápání, ať je to například měřítko času, či makro měřítko globálních změn, nebo naopak na nepostřehnutelné mikro změny v našem nejbližším prostředí. Tento rozdíl upozorňuje na stále ještě všudypřítomnou antropocentrickou vizi vnímání skutečnosti, na ztráty přirozeného vnímání a jejich dvojsečnou nahraditelnost, za pomoci nových technologií.

„Objevují se různé teorie a návrhy návratu k přírodě. Jedním z nich je například vize popsaná v knize Internet zvířat německého autora Alexandera Pschery o postupném protkávání přírody datovou sítí, všude a komukoli dostupné online sledování chování zvířat a rostlin. To má pomoci člověku znovu se napojit na ztracené schopnosti orientace ve ztracené krajině. Princip oddělení, odstupu člověka – vědce – od zkoumaného subjektu, který umožňuje exaktní poznání, se ukázal být dvousečným. Zdá se, že kolik vědomostí touto cestou získáváme, tolik schopností na druhé straně ztrácíme. Minimální diference by tedy mohla být reflexí těchto nepatrných vztahů, linek vláken, která nás stále ještě propojují s živým světem.“

K výstavě vychází autorská publikace, kterou připravila Monika ČejkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jana Bernartová, Václav Krůček, Pavel Mrkus: Minimal Difference