Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jana Bernartová, Lucia Sceranková, Janek Rous: Retaining the energy, but losing the image

Do 26. 5. 2022 bude v Galerii Zahorian & Van Espen, Šmeralova 3, Praha 7, 2.patro, přístupná výstava Jana Bernartová, Lucia Sceranková, Janek Rous: Retaining the energy, but losing the image.

Jako by tu ještě před chvíli seděla trojice lidí. Na první pohled nesourodá, která však dokáže dlouhé hodiny debatovat o cestě napříč lávovými poli. Každý sem vstoupil s trochu jiným úmyslem. Přítomnost jednoho doposud rezonuje éterem a prostupuje prostor až do poslední skuliny. Mění ho v projekční plochu absorbující nespočet obrazů. Druhá z nich vstupuje do tohoto prostředí přímočaře a skrytě zároveň. Propůjčuje mu esenci, která nás možná zprvu zaskočí. Ačkoli se zdá, že vyprchá tak rychle, jak rychle se dokážeme v novém prostředí aklimatizovat, zůstá všudypřítomná. Ani obraz, který tu zavěsila třetí, nás nehodlá jen tak opustit. Působí jako portrét na šlechtickém sídle. Kamkoliv se hneme, cítíme ho v zádech, jako oči, které nás neustále pozorují, ale jen do chvíle, kdy přijde rána, která vše dosavadní tříští na malé tekuté krystaly.

Vizuální umělkyně Jana Bernartová (1983) prošla během studií několika „mediálními“ ateliéry. Vysokoškolské vzdělání zahájila na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v ateliéru Vizuální komunikace – digitální média Stanislava Zippeho. Magisterské studium absolvovala v intermediálním ateliéru Václava Stratila na brněnské FAVU, doktorát v ateliéru Supermédia Federica Díaze na pražské UMPRUM. V mnoha ohledech definující pro ni bylo už působení na liberecké univerzitě, které jí poskytlo zázemí pro práci s nejmodernějšími technologiemi, znalost jejich možností i limitů. Právě chyba v digitálním obraze, napětí mezi virtuálním světem a žitou realitou, mezi daty a jejich hmotnými výstupy představují stěžejní témata dosavadní tvorby. Jana Bernartová do světa současného umění vstupuje nejen z pozice umělkyně, ale také pedagožky a kurátorky. Od roku 2016 organizuje mezinárodní festival Art Week Liberec. Je prorektorkou pro studijní záležitosti Akademie výtvarných umění v Praze.

Audiovizuální umělec Janek Rous (1981) je absolventem Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody na pražské AVU. Zatímco během studia se věnoval především vytváření specifických situací a intervencí do okolního prostředí, v posledních letech se soustředí na tvorbu video a audioesejů, založených na důkladném studiu sledovaných témat. Často se v nich dotýká zasutých vrstev paměti, ať už osobní, kolektivní nebo – v návaznosti na své předešlé performativní projekty – vztahující se k určitému místu. Vrstevnaté obrazy vyvolané prostřednictvím Rousova vyprávění volně proplouvají mezi realitou a fikcí a nečekaně silně rezonují s naší vlastní zkušeností, kladou znepokojující otázky a nutí nás nahlédnout na každodenní žitou realitu z jiné perspektivy. Tato strategie vstupuje také do Rousovy filmové tvorby. Janek Rous je dlouholetým členem redakce a hlavním editorem internetové platformy pro současné umění Artyčok.tv, kde působí též jako tvůrce autorských dokumentů, v posledních letech zaměřených na sociální udržitelnost.

Lucia Sceranková (1985) studovala na na katedře intermédií Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a v ateliéru malby Vladimíra Skrepla na pražské akademii. Ve své tvorbě se téměř beze zbytku věnuje médiu fotografie. Přesto ji spíše než jako fotografku vnímáme jako intermediální umělkyni. Nevšedním způsobem pracuje nejen s fotografií samotnou, ale i s její prezentací. Fotografie Scerankové neslouží pouze k zachycení viděného. Využí je k umné hře prověřující možnosti vnímání pozorovatele. Výsledným snímkům obvykle předchází výroba a komponování prostorových scén, které následně svým fotoaparátem zachycuje. Pohrá si s měřítkem, materiálem i proměnou perspektivy. Tu lze ostatně v posledních letech sledovat také v autorčině prohlubujícím se kritickém nazírání na stimuly formující subjektivitu jedince, ať už plynou ze společensky podmíněných modelů nebo z našeho bezprostředního soužití s moderními technologiemi.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jana Bernartová, Lucia Sceranková, Janek Rous: Retaining the energy, but losing the image