Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jana a Peter Machatovi: The edge of reality

Do 14. 7. 2023 je v Galerii Resonance, Újezd 33, Praha 1, přístupná krásná prodejní výstava špičkových šperků Jany a Petera Machatových: The edge of reality.

S radostí Vás zveme na výstavu The Edge of reality Jany a Petra Machatových. Tvůrců současného šperku, absolventů ateliéru A. Cepky, K. Weisslechnera a J. Jankoviče na VŠVU v Bratislavě.
Hlavní téma Jany reflektuje nejen dejině historické události, ale také její dospívání v totalitním režimu.
Zastavení se v čase, moment pro oživlé vzpomínky. Zpřítomňuje a odhaluje sílu lidského konání ve všech jeho formách.
Petrova práce se soustřeďuje převážně do forem modelací lidské ruky. Tu vnímá jako nejvěrnější portrét člověka. Typická pro jeho tvorbu je technologie 3D tisku, kterou kombinuje s klasickými zlatnickými technikami.
Společná cesta jak autorského tak partnerského života, je krásným příkladem vzájemně radostného obohacení.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jana a Peter Machatovi: The edge of reality