Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Wessel: „There’s a crack in everything“

1. 9.-26. 9. / Knupp Gallery / Malba

Do 26. 9. 2022 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Jana Wessela: „There’s a crack in everything“.

Jan Wessel je dánský umělec (nar. 1952 v Skanderborg, Dánsko) pracující s různými médii (koláže, asambláže, olejomalby, litografie, nástěnné malby, světelné boxy) a uměleckými projevy. Jako umělec se neustále vyvíjí.

Jeho díla, a zejména koláže, mají výrazné popkulturní odkazy. Obvykle používá materiály, které získal před lety na jedné ze svých mnoha cest. Mohly by to být kousky starých tapet ze Španělska nebo staré školní sešity z Francie. Právě skrytý příběh v kombinaci s Janovou vlastní fantazií a mnoha odkazy přináší nové jedinečné vyprávění, které do jeho děl často vnáší prvek surrealismu.

Má rád cirkus, zobrazení atletů a zvířat, často exotických, jako jsou opice. Opice mohou být umístěny zdánlivě vytrženě z kontextu a přidávají surreální polohu. Tyto obrazy a fascinace byly shromážděny během mnoha let jeho uměleckého působení a mohou se objevit v uměleckých dílech současnosti, roky a roky po jeho prvním setkání s nimi. Jeho olejomalby a světelné boxy jsou často osamělé krajiny s přidaným mystickým prvkem. Cesta je také velmi časté téma v Janových krajinách, vede k novým věcem pro umělce i diváka… obrazně i doslova. Otevírá možnost dobrodružství a zkoumání a klade existenciální otázky.

Jan Wessel má za sebou rozsáhlý seznam výstav jak v rodném Dánsku, tak i v zahraničí. Je zastoupen v mnoha muzeích umění a různých nadacích v Dánsku.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Wessel: „There’s a crack in everything“