Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Vranovský – Paralelní svět

17. 8.-1. 10. / Fotografic / Fotografie

Do 1. 10. 2022 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Jana Vranovského – Paralelní svět.

Jakkoliv je Japonsko země známá vynikající a často radikální moderní architekturou, drtivá většina japonské městské krajiny je zaplněna domy bez jakýchkoliv výtvarných či konceptuálních aspirací. Tyto stavby jsou oproštěny o balast ambicí architekta, který se na jejich návrhu ve většině případů vůbec nepodílí. Stejně tak velká část městského prostoru roste a vzniká spíše jako řetězová reakce než realizace předpřipraveného plánu. Tento pragmatický, avšak velice živý a neustále metabolizující prostor je ve svých lokálních centrech navíc velice zahuštěný, a jednotlivé síly, pravidla a procesy se tak stále více vzájemně překrývají, což často vede k nečekaným, bizarním situacím a umožňuje vzniku emergentním, nikým neplánovaným jevům. Tím vším nakonec prostupují japonské tradice a kulturní specifika, jež jsou stále ještě často neuvědomělá a přirozená, a technická specifika z valné části vynucena hrozbou ničivých zemětřesení, vln tsunami, požárů a sesuvů půdy. Výsledkem jsou domy, ulice a města zcela odlišná od těch které známe na západě: na první pohled neuspořádaná, na ten druhý však fascinující, živá, bizarní, komplikovaná a hluboce japonská.
 
Cyklus Paralelní svět je pokusem o zachycení “obyčejného” avšak komplikovaného prostoru japonských měst nikoliv ve své celistvosti, ale skrze jeho fragmenty: jednotlivosti, detaily, nečekané a nikým neplánované vztahy. Divák si z těchto fragmentů pak může sám sestavit celkový obraz jakéhosi archetypálního japonského města, které i ve skutečnosti nelze číst skrze strukturu ulic či dominanty, ale právě spíše jako množinu rozdrobených, náhodně roztroušených a pomíjivých momentů, jež jej utvářejí.
 
Architekt, fotograf a designér Jan Vranovský (*1986) získal magisterský titul v oboru architektury na Tokijské univerzitě v Japonsku. Po absolutoriu pracoval v několika tokijských architektonických studiích, později založil vlastní multidisciplinární praxi, Studio VVAA. Jeho fotografie byly zejména v zahraničí mnohokrát vystavovány a publikovány, dvě se pak nedávno staly součástí stálých sbírek japonského Muzea fotografického umění v Kijosato, Jamanaši. Nyní žije a pracuje v Praze.
www.vvaa-studio.com
www.instagram.com/janvranovsky
 
www.fotografic.cz


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Vranovský – Paralelní svět