Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Vermouzek a Zdeněk Hajduch: Křivky ztichlé krajiny

5. 6.-24. 6. / Písecká brána / Fotografie

Do 24.6.2018 bude v Písecké bráně, K Brusce 5, Praha 6,  přístupná krásná výstava Jan Vermouzek a Zbyněk Hajduch: Křivky ztichlé krajiny.

Otevřeno Út – Ne: 11:00 – 19:00   Pondělí: Zavřeno

Výstava dřevěných objektů, obrazů, autorského nábytku a fotografií, inspirovaných jedním krajem. Krajem se smutnou minulostí, tichou přítomností, daleko od rušného světa. Inspirace dvou autorů, dvou generací a dvou způsobu vyjádření…

ZDENĚK HAJDUCH
Výtvarník – Původně aranžér, později scénograf, sochař, řezbář a malíř.

Narodil se v roce 1955 v Praze. Pracoval jako technolog a výtvarník ve Středočeském loutkovém divadle v Kladně, dnes Divadlo Lampion. Od roku 1986 působí „na volné noze“, jako sochař, řezbář a malíř. Jako bytový výtvarník se specializuje především na originální dětské pokoje.

„Celá moje tvorba již od dávného angažmá v loutkovém divadle je úzce spjatá s českou a moravskou lidovou písní a poezií. Sušil, Bartoš, Erben…, to jsou témata, za kterými jsem v roce 1992 odešel nadobro z Prahy. Kraj, ve kterém Honza fotí, mě inspiruje nejen ve volné tvorbě, ale ve všem co dělám, tedy i v návrzích a realizacích solitérního nábytku a celých interiéru. Nebojte se barev ani vysoce dekorativních detailu, které jsou v kontrastu k betonu a oceli, ale presto jim sluší. Dopřejte si krásu prostých témat, na než jste možná dávno zapomněli a postavte je vedle virtuální reality..“
Z.H.

HONZA VERMOUZEK
Fotograf

Narodil se v roce 1979 v Brně. Od útlého dětství navštěvuje rodinnou chalupu pod hradem Landštejnem. Sem se po strední škole přestěhoval na několik let, než opět přesídlil do Brna, kde dodnes pracuje a tvoří. V letech 2007 až 2017 absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Svůj život dělí mezi manželku Kateřinu, fotografii a počítače.

„Cítím se jako bytostný dokumentarista. Až po Zdeňkově prosbě o doplnění výstavy fotografiemi z „našeho“ kraje, na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, jsem přišel k zjištění. Již dlouhá léta si vlastně jen čistě pro svou radost tuto krajinu fotografuji. Prostřednictvím svého přístroje hledám přirozený řád a ladnost přírody, poznamenané působením člověka, jenž tu žil kdysi a jiný dnes. Linie nespočtu horizontu jsou tu a tam narušeny zapomenutou cestou. Mám chuť se rozběhnout a zjistit co je za kopcem, ne jen geograficky, ale i v čase… A zase mi z toho vlastně vyšel dokument.
Jen lidé se mi někam schovali..“
J. V.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Vermouzek a Zdeněk Hajduch: Křivky ztichlé krajiny