Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ján Vasilko – KEometrie (Oslo, Retro a Porno navštívili Brno)

10. 8.-9. 9. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 9.9.2017 bude v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7 (vstup od Vltavy), přístupná zajímavá a krásná výstava obrazů Jána Vasilko – KEometrie (Oslo, Retro a Porno navštívili Brno).

Slovenský malíř Ján Vasilko (*1979) je výrazný mladý slovenský malíř, jehož rukopis se dá popsat slovy technicistní abstrakce. Tvorba absolventa Fakulty umění v Košicích, který absolvoval stáže na AVU v Praze (ateliér Vladimíra Skrepla) a na VŠVU v Bratislavě (ateliér Daniela Fishera), vychází z fascinace stroji, které v jeho podání na plátně doslova ožívají. V jeho tvorbě můžete spatřovat vlivy konstruktivismu či suprematismu. Jeden z uměleckých kritiků označil jeho malbu za dadaismus a surrealismus společně smíchaný v zamrzlém počítači.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ján Vasilko – KEometrie (Oslo, Retro a Porno navštívili Brno)